فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی …………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی ………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۴- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۵- تابع مطلوبیت جمع پذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۵-۱- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۲- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف …………………………………………………………………… ……….. …………………………………. ۳۳

۲-۶- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-۱- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۶-۲- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۷- مفهوم جمع پذیری روی کالاها ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۸- سیستم مخارج خطی ( LES ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل…………………………………………….. ۴۴

۲-۹-۲- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۹-۳- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………. ۵۰

۲-۱- مقدمه :

در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که – فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است – در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی یک حالت کلی – که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است – مورد بررسی قرار گرفته است .

از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .

این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.