فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM

مبانی نظری و پیشینه رضایت مصرف کننده و الگوی تعالی سازمانی EFQM

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) بخش اول: رضایت مصرف کننده (مشتری )……………….. ۱۵

۲-۱-۱) مقدمه……………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۲) مشتری (مصرف کننده)…………………………. ۱۵

۲-۱-۳) تعریف رضایت مصرف کننده (مشتری )…………………….. ۱۶

۲-۱-۴) تاریخچه رضایت مشتری………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴-۱) سیر تکاملی ارتباط با مشتری………………………………. ۱۸

۲-۱-۴-۱-۱) تولید انبوه…………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴-۱-۲) دیدگاه تمرکز بر محصول………………………… ۱۸

۲-۱-۴-۱-۳) دیدگاه مبتنی بر فروش………………………… ۱۹

۲-۱-۴-۱-۴) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی………………………. ۱۹

۲-۱-۴-۱-۵) دیدگاه مبتنی بر مشتری…………………………………… ۱۹

۲-۱-۴-۲) تاریخچه شاخص های ملی رضایت مصرف کننده (مشتری)….. ۲۱

۲-۱-۵) اهمیت رضایت مصرف کننده………………………….. ۲۳

۲-۱-۶) راهکارهای رضایت مصرف کننده (مشتری) در بازار…………. ۲۳

۲-۱-۷) نیازها ، انتظارات و رضایت مصرف کنندگان……………. ۲۴

۲-۱-۷-۱) نیازها………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۷-۲)خواسته ها………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۷-۳)رضایت مصرف کننده……………………………………… ۲۵

۲-۱-۸) رقابت تنگاتنگ برای جلب حداکثری رضایت مصرف کننده …… ۲۶

۲-۱-۹) تولید کیفی ، رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده (مشتری )…… ۲۷

۲-۱-۱۰) رویکرد اصولی برای رضایت مصرف کننده در ایران………….. ۲۸

۲-۱-۱۱) تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مصرف کننده ( مشتری )……. ۲۹

۲-۱-۱۲) پیامدهای رضایت و عدم رضایت مصرف کننده………………… ۳۰

۲-۱-۱۳) نقش اندازه گیری رضایمندی مصرف کننده (مشتری )……… ۳۰

۲-۱-۱۴) روش های اندازه گیری رضایت مصرف کننده (مشتری )……. ۳۱

۲-۱-۱۵) اندازه گیری رضایتمندی مصرف کننده (مشتری )…………… ۳۲

۲-۱-۱۵-۱) مدل رضایتمندی مشتری کانو ………………… ۳۴

۲-۱-۱۵-۲) مدل فورنل…………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۱۵-۳) مدل اسکمپر………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۵-۴) مدل سروکوال (مدل کیفیت خدمات)………………… ۳۷

۲-۱-۱۶) مدل های اندازه گیری شاخص رضایتمندی………….. ۳۸

۲-۱-۱۶-۱) مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSL)…….. 39

2-1-16-2) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا (ECSL)……………. 41

2-1-16-3) معرفی مدل شاخص ملی رضایت شغلی سوئیس (SWLCS)…… 43

2-1-16-4) شاخص ملی رضایت مشتری مالزی (MCSI)……….. 45

2-1-17) رابطه بین رضایت مشتری (مصرف کننده) و کیفیت خدمات…… ۴۶

۲-۱-۱۸) سیستم جلب رضایت مشتری (مصرف کننده) شرکت مک دونالد…….. ۴۷

۲-۲بخش دوم) مدل تعالی سازمان EFQM……………………….. 49

2-2-1) مقدمه…………………………………………………………… ۴۹

۲-۲-۲) ارزیابی تعالی سازمان از گذشته تاکنون…………………….. ۴۹

۲-۲-۳) بررسی تاریخچه EFQM…………………………….. 51

2-2-4) فواید استفاده از مدل EFQM……………………….. 53

2-2-5) ماموریت مدل EFQM………………………………….. 54

2-2-6) عوامل شکست مدل EFQM در برخی از سازمانها…………… ۵۴

۲-۲-۷) EFQM در ایران…………………………………… ۵۶

۲-۲-۸) بررسی معیار مشتری محوری مدل بومی شده EFQM در نهاد تعلیم و تربیت….. ۵۶

۲-۳) پیشینه تحقیق …………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۱) منابع داخلی………………………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۲) منابع خارجی………………………………………………….. ۶۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.