فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) رضایت مشتری.. ۱۴

۲-۱-۱) تعاریف رضایت مشتری.. ۱۶

۲-۱-۲) رضایت کارکردی و رضایت روانی.. ۱۹

۲-۱-۳) مزایای رضایت مشتری.. ۲۰

۲-۱-۴) ارتباط رضایت و وفاداری مشتری.. ۲۲

۲-۲)اهمیت رضایت مشتری.. ۲۴

۲-۳) اندازه گیری رضایت مشتری.. ۲۵

۲-۴) روش های اندازه گیری رضایت مشتری.. ۲۹

۲-۴-۱) شاخص های رضایت مشتری در سطح بین المللی.. ۲۹

۲-۴-۱-۱) مدل شاخص رضایت مشتری در آمریکا ۳۰

۲-۴-۱-۲)مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ۳۱

۲-۴-۱-۳)شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس… ۳۲

۲-۴-۱-۴)مدل شاخص ملی رضایت مشتری در مالزی.. ۳۳

۲-۴-۱-۵)مدل شاخص رضایت مشتری در هنگ کنگ… ۳۴

۲-۵) هداف و مزایای تدوین شاخص رضایت مشتری.. ۳۵

۲-۲) تعهد درک شده کارکنان. ۳۸

۲-۲-۱) تعاریف تعهد. ۴۱

۲-۲-۲) ابعاد تعهد سازمانی.. ۴۱

۲-۲-۳) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۴۳

۲-۳) رضایت شغلی.. ۴۶

۲-۳-۱) مفهوم رضایت از شغل.. ۴۷

۲-۳-۲) تعاریف رضایت شغلی.. ۴۸

۲-۳-۳) رضایت و انگیزش… ۴۹

۲-۳-۴) اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان. ۵۰

۲-۳-۵) رابطه مدیر با کارمند. ۵۲

۲-۳-۶) امنیت شغلی.. ۵۳

۲-۳-۷) فرآیند ارزیابی عملکرد. ۵۴

۲-۳-۸) رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری.. ۵۴

۲-۴) عوامل تعیین کننده رضایت شغلی.. ۵۴

۲-۴-۲) یکسانی حقوق و مزایا ۵۵

۲-۴-۳) شرایط مناسب کاری.. ۵۵

۲-۴-۴) همکاران مساعد. ۵۶

۲-۴-۵) تناسب شغل بافرد. ۵۶

۲-۴-۱)تعریف واژه تعارض…. ۵۸

۲-۴-۱-۱) تعارض نقش… ۵۸

۲-۴-۲) سیر تکاملی اندیشه تعارض…. ۵۹

۲-۴-۲-۱) دیدگاه سنتی.. ۵۹

۲-۴-۲-۲) دیدگاه روابط انسانی تعارض…. ۶۰

۲-۴-۲-۲) دیدگاه تعامل.. ۶۰

۴-۲-۳) تعارض: سازنده یا ویرانگر. ۶۱

۴-۲-۴) فرایند تعارض…. ۶۱

۲-۵) ابهام نقش… ۶۹

۲-۶-۱) پژوهش های داخلی.. ۷۲

۲-۶-۲)) پژوهش های خارجی.. ۷۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.