فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: مبانی نظری تحقیق.. ۱۱

۲-۱- رضایت شغلی.. ۱۱

۲-۱-۱- عوامل سازنده رضایت شغلی.. ۱۱

۲-۱-۲- ماهیت رضایت شغلی.. ۱۴

۲-۱-۳- اهمیت رضایت شغلی در سازمان.. ۱۶

۲-۱-۴- ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ.. ۱۶

۲-۱-۵- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ.. ۱۶

۲-۱-۶- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ.. ۱۹

۲-۱-۷- ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدی.. ۲۱

۲-۱-۸- نظریه های انگیزش رضایت شغلی.. ۲۲

۲-۱-۹- اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان.. ۲۴

۲-۱-۱۰- رابطه رهبری با رضایت شغلی.. ۲۴

۲-۲- تعهد سازمانی.. ۲۵

۲-۲-۱- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی.. ۲۵

۲-۲-۲-ابعاد تعهد. ۳۱

۲-۲-۳-مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر. ۳۲

۲-۲-۴-اهمیت تعهد سازمانی.. ۳۶

۲-۲-۵-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.. ۳۷

۲-۲-۶-راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.. ۴۴

بخش دوم: پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۳-پیشینه تحقیق.. ۴۵

۲-۳-۱- تحقیقات داخل کشور. ۴۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.