فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………….۱۱

۲-۱-۱-انواع ارتباط…………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲-رسانه های گروهی……………………………………………….۱۳

۲-۱-۳-پیدایش رسانه ها…………………………………………………….۱۴

۲-۱-۳-۱-رسانه های چاپی……………………………………………..۱۴

۲-۱-۳-۲-رسانه های الکترونیکی (رادیو و تلویزیون)……………………۱۷

۲-۱-۳-۳-رسانه های جدید الکترونیک (رسانه های تله ماتیک)………..۱۸

۲-۱-۴- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………..۱۹

۲-۱-۵- نظریه های رسانه………………………………………………۲۰

۲-۱-۵-۱-نظریه جامعه توده وار………………………………………….۲۰

۲-۱-۵-۲-نظریه مارکسیسم (کلاسیک)…………………………………..۲۱

۲-۱-۵-۳-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه…………………………………..۲۲

۲-۱-۵-۴-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………..۲۳

۲-۱-۵-۵-نظریه کارکردگرایی ساختاری………………………………۲۴

۲-۱-۶-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی……………………..۲۵

۲-۲-بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………….۲۷

۲-۲-۱-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………..۲۷

۲-۲-۲-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………..۲۹

۲-۲-۳-طبقه ­بندی سرمایۀ اجتماعی……………………………………….۳۱

۲-۲-۴-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………….۳۳

۲-۲-۵-نظریه های سرمایه اجتماعی………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۱-جمیز کلمن…………………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۲-فرانسیس فوکومایا………………………………………….۳۸

۲-۲-۵-۳-پیر بوردیو………………………………………………….۴۰

۲-۲-۶-سرمایه اجتماعی در خانواده……………………………………۴۴

۲-۲-۶-۱- سرمایه اجتماعی درون خانواده…………………………….۴۶

۲-۲-۶-۲-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده………………………………۴۷

۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………..۴۹

۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق………………………………۵۶

۲-۴-۱- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور………………..۵۶

۲-۴-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور……………………۶۰

۲-۴-۳- جمع ­بندی تحقیقات انجام شده……………………………۶۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.