فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ سرمایه گذاری و استراتژی های مالی.. ۱۸

۲-۳ استراتژی های مالی.. ۱۸

۲-۴ ریسک… ۲۰

۲-۴-۱ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. ۲۱

۲-۴-۲ عوامل کلان(ریسک سیستماتیک) ۲۱

۲-۴-۲-۱ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت… ۲۱

۲-۴-۲-۲ عوامل فرهنگی و اجتماعی.. ۲۲

۲-۴-۲-۳ وضعیت صنعت… ۲۲

۲-۴-۲-۴ شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. ۲۳

۲-۴-۳ عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک) ۲۴

۲-۴-۳-۱ میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت… ۲۴

۲-۴-۳-۲ سیاستها و خط مشی‌های مدیریت… ۲۴

۲-۴-۳-۳ وضعیت مالی و حساب‌های شرکت… ۲۵

۲-۴-۳-۴ میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج.. ۲۶

۲-۴-۳-۵ عوامل غیر اقتصادی.. ۲۶

۲-۵ مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. ۲۷

۲-۵-۱ تمایل به ریسک… ۲۷

۲-۵-۲ ادراک ریسک… ۲۷

۲-۶ ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری.. ۲۷

۲-۶-۱ عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام. ۲۸

۲-۶-۲ نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره ۲۸

۲-۶-۳ شفاف نبودن اطلاعات… ۲۹

۲-۶-۴ نقض قوانین و مقررات… ۲۹

۲-۷ انواع ریسک و روشهای پوشش آن. ۳۰

۲-۹-۷ ریسک بازار اولیه. ۳۰

۲-۷-۱-۱ ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. ۳۰

۲-۷-۱-۲ ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. ۳۰

۲-۷-۱-۳ ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. ۳۱

۲-۷-۱-۴ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. ۳۱

۲-۷-۲ ریسک بازار ثانویه. ۳۲

۲-۹-۲-۱ ریسک نرخ سود با اجاره بها ۳۲

۲-۹-۲-۲ ریسک اعتباری.. ۳۳

۲-۷-۲-۳ ریسک تورم. ۳۵

۲-۷-۲-۴ ریسک عملیاتی.. ۳۶

۲-۹-۲-۵ ریسک بازار. ۳۶

۲-۹-۲-۶ ریسک نرخ ارز. ۳۷

۲-۷-۲-۷ ریسک نوسانات قیمتها ۳۷

۲-۷-۲-۸ ریسک نوسانات نرخ بهره ۳۷

۲-۷-۲-۹ ریسک نقدینگی.. ۳۸

۲-۷-۲-۱۰ ریسک سرمایه گذاری مجدد. ۳۸

۲-۷-۲-۱۱ ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب… ۳۹

۲-۷-۳ ریسکهای غیرمالی.. ۴۰

۲-۷-۳-۱ ریسک سیاسی.. ۴۰

۲-۷-۳-۲ ریسک دولت… ۴۰

۲-۷-۳-۳ ریسک قوانین مقررات… ۴۰

۲-۹-۳-۴ ریسکهای مرتبط با دارایی.. ۴۱

۲-۹-۳-۵ ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی) ۴۳

۲-۱۰ پیشینه تحقیق.. ۴۴

۲-۱۰-۱ پیشینه داخلی.. ۴۴

۲-۱۰-۲ پیشینه خارجی.. ۴۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.