فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای افزایش میزان مطالعه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای افزایش میزان مطالعه

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….. ۷

مطالعه………………………………………………………………………………….. ۸

اهداف مطالعه…………………………………………………………….. ۹

سطوح مطالعه…………………………………………………………………….. ۱۰

مراحل خواندن…………………………………………………………………….. ۱۱

روش های مطالعه……………………………………………………………………… ۱۲

کسب عادات مطالعه موثر در پنج گام…………………………………………….. ۱۴

سرعت مطالعه…………………………………………………………………. ۱۶

فعال بودن………………………………………………………………………………. ۱۹

روش یادگیری مشارکتی یا روش باهم مطالعه کردن……………………………. ۲۰

چرا و چگونه مطالعه می کنیم…………………………………………………… ۲۰

تأثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد…………………………….. ۲۱

لذت مطالعه………………………………………………………………………….. ۲۳

علاقه و مطالعه……………………………………………………………… ۲۳

علل و عدم رغبت به مطالعه………………………………………………………… ۲۴

روش های ایجاد علاقه به مطالعه………………………………………………….. ۲۶

انگیزه مطالعه………………………………………………………………………. ۲۷

آسیب شناسی مطالعه……………………………………………………………… ۲۹

انگیزه………………………………………………………………………………….. ۳۰

معنی لغوی انگیزه………………………………………………………………………. ۳۱

تعریف اصطلاح انگیزه…………………………………………………………………… ۳۱

سه مؤلفه از انگیزه از دیدگاه آرنولد و همکاران…………………………………… ۳۲

تئوری غرایز…………………………………………………………………………. ۳۲

تئوری انرژی های حیاتی…………………………………………………………….. ۳۲

تئوری احتیاج………………………………………………………………………. ۳۲

تئوری محرک…………………………………………………………………….. ۳۳

رویکرد رفتاری……………………………………………………………………….. ۳۳

رویکرد شناختی……………………………………………………………………… ۳۴

رویکرد انسان گرایی………………………………………………………………. ۳۴

رویکرد اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………………… ۳۵

انواع انگیزه……………………………………………………………………………. ۳۵

انگیزه های مشترک و اختصاصی…………………………………………………… ۳۵

انگیزه های درونی و بیرونی…………………………………………………………….. ۳۶

انگیزش و آموزش………………………………………………………………… ۳۶

تشویق……………………………………………………………………………… ۳۷

مفهوم شناسی تشویق………………………………………………………………. ۳۸

تشویق در لغت……………………………………………………………………. ۳۸

اهمیت تشویق در یادگیری…………………………………………………………….. ۳۹

اشکال گوناگون تشویق، از نظر اندیشمندان مسلمان…………………………… ۳۹

عوامل مؤثر در تشویق……………………………………………………………… ۴۰

ویژگی های تشویق مناسب……………………………………………………….. ۴۰

مهارت در تشویق و ترغیب دانش آموزان………………………………………….. ۴۱

۱-تشویق فردی……………………………………………………………………… ۴۱

۲-تشویق گروهی………………………………………………………………….. ۴۲

پیشینه پژوهش های انجام شده………………………………………………….. ۴۳

پیشینه پژوهش های انجام شده در ایران…………………………………………. ۴۳

پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………. ۵۱

نتیجه گیری……………………………………………………………………………. ۵۴

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.