فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۱- اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۲-تعریف اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۳- معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………………۱۴

۲-۱-۴- مدل‌های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۱-۵- ادغام معیارهای اثربخشی…………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۲-۱تعریف کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۲-۲- ویژگی های کیفیت زندگی کاری در مدل والتون………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۳- ویژگی های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی از جمله اسپکتور، موچینسکی، شافر، شاین …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۴- ابعاد کیفیت زندگی کاری……………………………………………………………………………………………………………۲۸

۲-۲-۵- مهمترین عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت زندگی کاری………………………………………………………………….۲۸

۲-۳-رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۳-۱-تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳-۲- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۳-۳- مفهوم سازی های اولیه از رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………..۳۹

۲-۳-۴- پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۵- چهارچوب های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….۴۴

۲-۳-۶- پیش آیندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۷- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….۴۸

۲-۴-پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۴-۱-پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۴-۲- پژوهش های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………….۵۰

۲-۵- استنتاج از پژوهش های پیشین………………………………………………………………………………………………………۵۱

۲-۶-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۲

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.