فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲- مبانی نظری مربوط به کنترل عواطف………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۱- تعریف عواطف…………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۲- ویژگى هاى رشد عاطفى نوجوان……………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۳- انواع عواطف در دوره نوجوانى………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۴- مقدمه ای بر کنترل عواطف……………………………………………………………………………..۱۸

۲-۲-۵- عوامل عاطفى و همبستگى اجتماعى……………………………………………………………………۲۰

۲-۲-۶- پرورش عواطف …………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۲-۷- احساسات ……………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۸- راهبردهای کنترل احساسات ناخوشایند……………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۹- کنترل بر اساس یادگیری عاطفی……………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۱۰- عوامل تعیین کننده جو عاطفی خانواده………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۱۱- بررسی مفاهیم مربوط به مؤلفه های کنترل عواطف ……………………………………………..۲۷

۲-۳- مبانی نظری وضعیت روانی…………………………………………………………………………………….۵۱

۲-۳-۱- تعاریف سلامت روان ……………………………………………………………………………………۵۱

۲-۳-۲- تاریخچه بهداشت روانی……………………………………………………………………………….۵۲

۲-۳-۳- تعاریفی چند از بهداشت روانی……………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۴- اصول سلامت روان……………………………………………………………………………………۵۵

۲-۳-۵- انجمن ملی بهداشت روانی…………………………………………………………………………………۵۶

۲-۳-۶- تاریخچه بهداشت روانی در ایران ………………………………………………………………۵۷

۲-۳-۷- دستاوردها…………………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۳-۸- ضرورت سلامت روانی……………………………………………………………………………۶۰

۲-۳-۹- مشخصه‌های سلامت روانی و شخصیت سالم………………………………………………..۶۳

۲-۳-۱۰- مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان………………………………………………………۶۴

۲-۳-۱۱- مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی ………………………………………………۶۶

۲-۳-۱۲- افراد سالم از نظر روانی …………………………………………………………………………۷۲

۲-۳-۱۳- مفهوم سلامت روان در نظریه های شناختی……………………………………………………۷۳

۲-۴- مبانی نظری مربوط به عملکرد تحصیلی ……………………………………………………………۷۵

۲-۴-۱- تعریف پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………۷۵

۲-۴-۲- عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………….۷۶

۲-۴-۳- نظریه های عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………۷۸

۲-۴-۴- عوامل افت تحصیلی………………………………………………………………………………….۸۰

۲-۴-۵- انواع شکست های تحصیلی………………………………………………………………………….۸۰

۲-۵- پیشینه تحقیقاتی ………………………………………………………………………………………… ۹۲

۲-۵-۱- پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………..۹۲

۲-۵-۲- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………۱۰۱

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.