فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی – اخلاقی

مبانی نظری و پیشینه رابطه وسواس فکری عملی و وسواس مذهبی – اخلاقی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲ اختلال وسواس فکری – عملی… ۱۵

۱-۱-۲ پدیدارشناسی اختلال وسواس فکری – عملی.. ۱۵

۱-۱-۱-۲ ملاک‌های تشخیصی.. ۱۶

۲-۱-۱-۲ مطالعات شیوع‌شناختی.. ۱۷

۳-۱-۱-۲ سیر و پیش‌آگهی.. ۱۹

۴-۱-۱-۲ الگوی علائم.. ۱۹

۲-۱-۲ رویکردهای شناختی به اختلال وسواس فکری – عملی.. ۲۲

۱-۲-۱-۲ دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. ۲۳

۲-۲-۱-۲ دیدگاه شناختی راچمن درباره OCD.. 25

3-1-2 مفهوم ادغام فکر و عمل (TAF) 27

1-3-1-2 ارتباط ادغام فکر و عمل و وسواس فکری – عملی.. ۲۸

۴-۱-۲ حوزه‌های اصلی شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. ۳۰

۱-۴-۱-۲ مسئولیت‌پذیری افراطی.. ۳۳

۲-۴-۱-۲ اهمیت افکار ۳۵

۳-۴-۱-۲ اهمیت کنترل افکار ۳۸

۴-۴-۱-۲ کمال‌گرایی.. ۴۱

۵-۴-۱-۲ ارزیابی بیش از حد تهدید. ۴۵

۶-۴-۱-۲ ناتوانی در تحمّل عدم قطعیّت… ۴۷

۲-۲ رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی… ۴۹

۱-۲-۲ پژوهش‌هایی که نشان‌دهنده رابطه مثبت بین مذهب و OCD هستند. ۴۹

۲-۲-۲ پژوهش‌هایی که حاکی از عدم وجود رابطه میان OCD و مذهب هستند. ۵۳

۳-۲-۲ دلایل احتمالی ناهماهنگی‌های موجود در ادبیات پژوهشی در خصوص ارتباط مذهب و OCD.. 55

3-2 وسواس مذهبی – اخلاقی… ۵۶

۱-۳-۲ شیوع‌شناسی.. ۵۷

۲-۳-۲ پدیدارشناسی وسواس مذهبی – اخلاقی.. ۵۸

۳-۳-۲ وسواس مذهبی – اخلاقی در اسلام. ۶۰

۴-۳-۲ تفاوت رفتار مذهبی سالم با وسواس مذهبی – اخلاقی.. ۶۱

۵-۳-۲ وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی.. ۶۳

۶-۳-۲ وسواس مذهبی ـ اخلاقی و حوزهٔ شناخت‌های مرتبط با وسواس فکری – عملی.. ۶۶

۱-۶-۳-۲ دیدگاه شناختی – رفتاری سالکووسکیس…. ۶۶

۲-۶-۳-۲ دیدگاه اخلاقی‌سازی روزین.. ۶۷

۳-۶-۳-۲ دیدگاه شناختی راچمن.. ۶۹

۴-۶-۳-۲ وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی: ادبیات پژوهشی.. ۷۱

۴-۲ نتیجه‌گیری

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.