فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ورزش با عزت نفس و شادکامی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ای بر روانشناسی ورزش………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

فرضیاتی در تبیین تأثیرات ورزش……………………………………………………………………………………………………………..۲۲

تأثیر ورزش در شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶

تأثیر ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران…………………………………………………………………………………………..۲۷

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

تأثیر ورزش در کاهش اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………۲۹

نقش ورزش در پر کردن اوقات فراغت………………………………………………………………………………………………………۳۱

تأثیر ورزش بر فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲

تأثیر ورزش بر حافظه…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

مولفه‌های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

از بهزیستی ذهنی تا کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۱-۲-۲- مدل‌های کیفیت زندگی و ارتباط آن با بهزیستی ذهنی……………………………………………………………۳۹

۲-۲-۲- کیفیت زندگی براساس مدل امید به زندگی شاد (وینهوون)……………………………………………………..۴۰

۳-۲-شادکامی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

دیدگاه لذت گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

دیدگاه معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

نظریه داینر……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

نظریه آرگایل………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

دیدگاه های شناختی و شادی………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

دیدگاه های زمینه ای در مورد شادی……………………………………………………………………………………………………….۴۷

شادی در نظریه فروید………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

نظریه تعادل حالات هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………۴۸

شادی در نظریه الیس…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹

نظریه زیست شناختی در مورد شادی……………………………………………………………………………………………………….۴۹

شادی در نظریه فاوا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱

شادی در نظریه فرلو………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱

مؤلفه های تشکیل دهنده شادمانی………………………………………………………………………………………………………….۵۲

عواطف مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی………………………………………………………………………………..۵۵

برون گرایی و روان نژندی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

شخصیت و شادکامی………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۴-۲-عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

عزت نفس در قرآن مجید …………………………………………………………………………………………………………………………۶۰

عزت نفس کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

عزت نفس اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

عزت نفس تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

مولفه های اساسی عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

ماهیت عزت نفس……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

نظریه ی جیمز …………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

نظریه ی مید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

نظریه ی کولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶

نظریه ی سالیوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶

نظریه ی روزنبرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸

نظریه ی هورنای………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

نظریه ی آدلر………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۵-۲- پیشینه مطالعات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.