فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ پیشینه نظری.. ۱۸

۲-۱-۱ هوش هیجانی.. ۱۸

۲-۱-۱-۱ تعاریف هوش هیجانی.. ۱۸

۲-۱-۱-۲ کسب هوش هیجانی.. ۲۲

۲-۱-۱-۳ ویژگی­ های هوش هیجانی.. ۲۳

۲-۱-۱-۴ طبقه بندی بار – اُن. ۲۵

۲-۱-۱-۵ طبقه بندی گلمن.. ۲۵

۲-۱-۱-۶ سیر مطالعه‌ی هوش هیجانی.. ۲۶

۲-۱-۱-۷ اندازه گیری هوش هیجانی.. ۲۹

۲-۱-۱-۸ هوش هیجانی و بیماریهای روانی.. ۳۱

۲-۱-۱-۹ ابراز هیجان و پیامدهای آن در قلمرو سلامت.. ۳۳

۲-۱-۱-۱۰ یادگیری تنظیم هیجانات برای برخورداری از سلامت بهتر روان و بدن. ۳۵

۲-۱-۱-۱۱ افزایش هوش هیجانی.. ۳۶

۲-۱-۱-۱۲ مدل هوش هیجانی مایر و سالووی.. ۴۱

۲-۱-۲ حمایت اجتماعی.. ۴۶

۲-۱-۲-۱ تعاریف حمایت اجتماعی.. ۴۶

۲-۱-۲-۲ دلایل عدم احساس حمایت اجتماعی.. ۵۱

۲-۱-۲-۳ مقایسه­ ی نقش خانواده و دوستان در احساس حمایت اجتماعی سالمندان. ۵۲

۲-۱-۲-۴ نقش حمایت اجتماعی بر زندگی سالمندان. ۵۳

۲-۱-۳ سلامت روان. ۵۵

۲-۱-۳-۱ تعریف سلامت روان: ۵۶

۲-۱-۳-۲ بهداشت روان: ۶۲

۲-۱-۳-۳ تعریف بهداشت روان در فرهنگ های مختلف: ۶۴

۲-۱-۳-۴ اصول بهداشت روانی: ۶۶

۲-۱-۳-۵ معیارهای بهداشت روانی در مکتب اسلام: ۶۸

۲-۱-۳-۶ تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری.. ۶۹

۲-۱-۳-۷ خصوصیات افراد دارای سلامت روانی: ۷۲

۲-۱-۳-۸ نقش خانواده در تامین سلامت روان: ۷۵

۲-۱-۳-۹ نظریات مرتبط با سلامت روانی: ۷۵

۲-۱-۳-۹-۱ نظریه ی زیگموند فروید: ۷۶

۲-۱-۳-۹-۲ نظریه ی آدلر: ۷۶

۲-۱-۳-۹-۳ نظریه­ ی سالیون : ۷۷

۲-۱-۳-۹-۴ نظریه ی کارل راجرز : ۷۸

۲-۱-۳-۹-۵ نظریه­ ی آلبرت الیس : ۷۸

۲-۱-۳-۱۰ نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی: ۸۰

۲-۱-۳-۱۰-۱ نظریه­ ی ویلیام گلاس: ۸۰

۲-۱-۳-۱۰-۲ نظریه­ ی اسکنیر : ۸۱

۲-۲بررسی پیشینه تحقیق. ۸۲

۲-۲-۱ پژوهش ­های خارجی.. ۸۲

۲-۲-۲پژوهش ­های داخلی.. ۹۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.