فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه فعالیت های فوق برنامه با خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه فعالیت های فوق برنامه با خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- بخش اول: پیشینه مبانی فعالیت های فوق برنامه. ۱۳

۲-۱-۱٫ فعالیت های فوق برنامه. ۱۳

۲-۱-۱-۱٫ تعریف فعالیت های فوق برنامه. ۱۳

۲-۱-۱-۲٫ ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه. ۱۴

۲-۱-۱-۳٫ اهداف فعالیت های فوق برنامه. ۱۵

۲-۱-۱-۴٫ عناصر برنامه درسی.. ۱۶

۲-۱-۱-۵٫ هدف ها در برنامه درسی.. ۱۶

۲-۱-۱-۶٫ برنامه درسی فوق برنامه. ۱۷

۲-۱-۱-۷٫ نظریه های مرتبط با فعالیت های فوق برنامه. ۱۸

۲-۲٫ بخش دوم: پیشینه مبانی خودکارآمدی تحصیلی.. ۱۹

۲-۲-۱- خودکارآمدی.. ۱۹

۲-۲-۲- تاریخچه خودکارآمدی.. ۲۰

۲-۲-۳- خودکارآمدی تحصیلی.. ۲۱

۲-۲-۳- ابعاد خودکارآمدی.. ۲۲

۲-۲-۳- مراحل خودکارآمدی در گستره زندگی.. ۲۳

۲-۲-۳٫ منابع خودکارآمدی.. ۲۴

۲-۲-۳-۱٫ تجارب موفقیت آمیز. ۲۴

۲-۲-۳-۲٫ تجارب جانشینی.. ۲۵

۲-۲-۳-۳٫ متقاعد سازی کلامی.. ۲۵

۲-۲-۳-۴٫ برانگیختگی فیزیولوژیکی.. ۲۶

۲-۳٫ بخش سوم: پیشینه مبانی عملکرد تحصیلی.. ۲۶

۲-۳-۱٫ عملکرد. ۲۶

۲-۳-۲٫ تاریخچه ارزیابی عملکرد. ۲۶

۲-۳-۳٫ عملکرد تحصیلی.. ۲۷

۲-۳-۳٫ نظریه های عملکرد تحصیلی.. ۲۸

۲-۳-۳-۱٫ نظریه انتظار معلم.. ۲۸

۲-۳-۳-۲٫ الگوهای انگیزشی.. ۲۹

۲-۳-۳-۳٫ الگوی یادگیری شناختی.. ۳۲

۲-۳-۳-۴٫ تئوری یادگیری اجتماعی.. ۳۲

۲-۳-۴٫ عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی.. ۳۳

۲-۳-۴٫ ارتباط عملکرد تحصیلی وخودکارآمدی تحصیلی.. ۳۶

۲-۳-۵٫ ارتباط فعالیت های فوق برنامه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. ۳۶

۲-۳٫ بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با تحقیق.. ۳۷

۲-۳-۱٫ تحقیقات داخلی: ۳۷

۲-۳-۲٫ تحقیقات خارجی: ۴۱

خلاصه: ۴۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.