فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان

مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱- مبانی نظری سازه طلاق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱- انواع طلاق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۲- تعارض ناشی از طلاق عاطفی…………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۳- نظریه های طلاق عاطفی…………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۱- نظریه طلاق عاطفی کسلر…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۳-۲- نظریه سیستمی کیفیت زناشویی مارکز……………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۳- نظریه مثلث عشق استرنبرگ………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۳-۴- نظریه نظم خورد چلبی………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۴- عوامل موثر بر اختلاف زناشویی و طلاق ………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۴-۱- وقت صرف کردن با هم………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۴-۲- تقسیم کار……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۴-۳- نگهداری از بچه ها………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۴-۴- مسایل مالی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۴-۵- مسئله اقوام همسر………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۵- تاثیرات طلاق……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۵-۱- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان……………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۵-۱-۱- عوارض فردی……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱-۵-۱-۲- عوارض خانوادگی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۵-۱-۳- عوارض اجتماعی………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۵-۲- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲- مبانی نظری سازه سازگاری………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۲-۱- تعریف سازگاری…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۲- نظریات سازگاری………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۳- خصوصیات افراد سازگار…………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۲-۲-۴- ابعاد سازگاری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۲-۵- شاخصهای سازگاری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۲-۶- افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۷- اضطراب………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۲-۸- پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۳- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۳-۱- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری زنان………………. ۶۵

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری کودکان…………. ۶۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.