فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه رابطه شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ شیوه ­های فرزندپروری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۱ تعاریف شیوه­ های فرزندپروری …………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۲ تاریخچه فرزندپروری ………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۳ الگو­های مربوط به شیوه های فرزندپروری ……………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۳-۱ الگوی زیگلمن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۳-۲ شیوه ­های فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین ………………………………….. ۱۶

۲-۱-۳-۳ الگوی بامریند …………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲ ویژگی­های شخصیت …………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱ تعاریف ویژگی­های شخصیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۲ عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۳ ساختار شخصیت ……………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۴ تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۵ نظریه­ های شخصیت ………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۵-۱ نظریه یونگ ………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۵-۲ نظریه عاملی آیزنک ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۲-۵-۳ نظریه عاملی شخصیتی نئو ……………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۵-۳-۱ شاخص روان آزرده­ گرایی ………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۲-۵-۳-۲ شاخص برون­گرایی …………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۵-۳-۳ شاخص گشودگی ………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۵-۳-۴ شاخص با وجدان بودن ……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۵-۳-۵ شاخص موافق بودن …………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۳ تاب آوری ………………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۳-۱ تعاریف تاب آوری ………………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۲ روان شناسی مثبت گرا و تاب آوری …………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۳ انواع تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۳-۱ تاب آوری عمومی ………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳-۲ تاب آوری حقیقی ………………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۴ مدل های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۳-۴-۱ مدل های گارمزی ……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۳-۴-۲ مدل تاب آوری فلچ ………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۵ خصوصیات تاب آوری …………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۶ عوامل موثر بر تاب آوری …………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۶-۱ ویژگی­های افراد تاب آور ………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۳-۶-۲ نقش محیط در تاب آوری ………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۶-۳ خودکارآمدی در افراد ……………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۶-۳-۱ دستاورد­های عملکرد …………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۶-۳-۲ تجربه­ های جانشین ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۶-۳-۳ ترغیب کلامی ………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۶-۳-۴ حالت­های فیزیولوژیک ………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۷ راه­های ارتقاء تاب آوری ……………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۷-۱ مهارت در حل مساله ………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۷-۲ کفایت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۳-۷-۳ نگاه رو به آینده ……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-۷-۴ نقش والدین ……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-۸ راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری …………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۳-۹ اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی …………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۴ پیشینه پژوهشی متغیرها …………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۴-۱ تاب آوری …………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۴-۲ فرزندپروری ………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۴-۳ ویژگی­های شخصیت …………………………………………………………………………………… ۴۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.