فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران

مبانی نظری و پیشینه رابطه سلامت روان و تاب ‌آوری فرزندان با رضایت زناشویی و سبک‌ های دلبستگی مادران

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مفهوم سلامت روان………………………………………………………………………………………………………….. …………۱۱

۲-۱-۱- مفهوم سلامت روان از دیدگاه برخی نظریه پردازان……………………………………………………………….۱۴

۲-۱-۲- اهداف سلامت روان……………………………………………………………………………………………………. …………۱۸

۲-۱-۳- ابعاد سلامت روان……………………………………………………………………………………………………….. …………۱۹

۲-۱-۴- معیارهای سلامت روان………………………………………………………………………………………………. …………۱۹

۲-۲- مفهوم تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………………… ……۲۱

۲-۲-۱- عناصر تاب آوری………………………………………………………………………………………………………………. ……۲۶

۲-۲-۲- ویژگی افراد تاب آور………………………………………………………………………………………………………… ……۲۸

۲-۲-۳- ویژگی های خانواده تاب آفرین………………………………………………………………………………………. ……۳۰

۲-۲-۴- راهبردهای پرورش تاب آوری در نوجوانان………………………………………………………………………………۳۱

۲-۳- مفهوم سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………………….. ……۳۲

۲-۳-۱- ویژگی های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………… ……۳۶

۲-۳-۲- اهمیت نظریه دلبستگی………………………………………………………………………………………………….. ……۳۷

۲-۳-۳- علائم دلبستگی کودک به پرستار خود…………………………………………………………………….. …………۳۸

۲-۳-۴- دلبستگی در طول زندگی………………………………………………………………………………………….. …………۳۸

۲-۳-۵- ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر……………………………………………………………………. …………۴۰

۲-۴- مفهوم رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………………… …………۴۲

۲-۴-۱- پنج مؤلفه در فرایند تعامل زناشویی از منظر برین و مکی……………………………………… …………۴۶

۲-۴-۲- شرایط بقاء خانواده از دیدگاه ژانت و موهر………………………………………………………………. …………۴۶

۲-۴-۳- عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………. …………۴۷

۲-۴-۴- عوامل تعیین کننده موفقیت ازدواج و رضایت زناشویی ………………………………………… …………۴۸

۲-۴-۵- مهم ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی…………………………. …………۴۸

۲-۴-۶- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی……………………………………………… …………۵۵

۲-۵- پیشینه تحقیقاتی در خصوص ارتباط متغیرهای پژوهش……………………………………………. …………۸۷

۲-۶- خلاصه و جمع بندی………………………………………………………………………………………………………. …………۶۴

۲-۷- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. …………۶۴

۲-۸ تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………… …………۶۵

۲-۸-۱- تعاریف نظری اصطلاحات……………………………………………………………………………………………. …………۶۵

۲-۸-۲- تعاریف عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………………… …………۶۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.