فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه راهبرد های فراشناخت و خلاقیت با خود پنداره تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه راهبرد های فراشناخت و خلاقیت با خود پنداره تحصیلی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-مقدمه : ۱۲

۲-۱تعریف فراشناخت.. ۱۲

۲-۱-۱ راهبردهای فراشناختی. ۱۳

۲-۱-۱-۱ خودآموزی. ۱۶

۲-۱-۱-۲ خودبازبینی. ۱۶

۲-۱-۱-۳ خودپرسی. ۱۶

۲-۱-۱-۴ خود نظم دهی. ۱۷

۲-۱-۱-۵ تدریس دو جانبه ۱۷

۲-۱-۱-۶ بازآموزی اسنادی. ۱۸

۲-۱-۲ راهبردهای براون در بارهی کمک به فراشناخت دانش آموزان. ۱۸

۲-۱-۳ راهبردهای گوستا برای پرورش فراشناخت دانش آموزان. ۲۰

۲-۱-۴ ویژگی راهبردهای فراشناختی. ۲۳

۲-۱-۵ ارزشیابی رشد توانایی های فراشناختی. ۲۷

۲-۲تعاریف خلاقیت.. ۲۷

۲-۲-۱ اهمیت خلاّقیت.. ۳۱

۲-۲-۲ مراحل خلاّقیت.. ۳۱

۲-۲-۳ ویژگی های مهم در خلاقیت.. ۳۲

۲-۲-۴ عوامل مؤثر در خلاّقیت و رشد آن. ۳۴

۲-۲-۵ خلاّقیت از دیدگاه مکاتب مختلف.. ۳۵

۲-۲-۵-۱ مکتب رفتارگرایی: ۳۵

۲-۲-۵-۲ مکتب روانکاوی : ۳۶

۲-۲-۶ ویژگیهای افراد خلاق. ۳۷

۲-۲-۶-۱ ویژگیهای شناختی افراد خلاق. ۳۷

۲-۲-۶-۲ ویژگیهای انگیزشی افراد خلاق. ۳۷

۲-۲-۶-۳ ویژگیهای شخصیتی افراد خلاق. ۳۸

۲-۲-۷پرورش خلاّقیت و ایده پردازی در دانش آموزان. ۴۲

۲-۲-۸ اصول تورنس… ۴۳

۲-۲-۹ الگوی پرورش خلاقیت ویلیافر. ۴۴

۲-۳ خود پنداره ۴۶

۲-۳-۱ تعاریف خود پنداره ۴۷

۲-۳-۲منابع تشکیل دهندۀ خود پنداره ۴۹

۲-۳-۳ ابعاد خودپنداره ۵۰

۲-۳-۴ رشد و تغییر خود پنداره ۵۱

۲-۳-۵ عوامل موثر بر رشد خودپنداره ۵۲

۲-۳-۶اهمیت خودپنداره ۵۳

۲-۳-۷ اجزا و عناصر خودپنداره ۵۴

۲-۳-۸ ویژگیهای خود پنداره ۵۶

۲-۳-۹ الگوهای نظری خودپنداره ۵۸

۲-۳-۹-۱الگوهای تک بعدی : ۵۸

۲-۳-۹-۲الگوی چند بعدی خودپنداره ۵۹

۲-۴ پیشینه تحقیق. ۶۳

۲-۴-۱ مروری بر پیشینه داخلی. ۶۳

۲-۴-۲ مروری بر پیشینه خارجی. ۶۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.