فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………………………… ۱۲

تعاریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۱۶

ویژگی های شخص سازگار………………………………………………………………………………. ۱۹

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………… ۲۱

تحلیل فرآیند سازگاری…………………………………………………………………………………….. ۲۶

دیدگاه های نظری سازگاری………………………………………………………………………………. ۲۷

عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………. ۳۳

نقش خانواده بر توانایی سازگاری کودک و نوجوان………………………………………………….. ۳۷

روابط خانوادگی و اهمیت آن در رشد عاطفی………………………………………………………… ۳۹

ماهیت خودکنترلی…………………………………………………………………………………………… ۴۵

مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر………………………………………………….. ۵۲

انواع کنترل و نظارت……………………………………………………………………………………….. ۵۷

ارزیابی انواع کنترل………………………………………………………………………………………….. ۵۹

مراحل فرآیند خودکنترلی………………………………………………………………………………….. ۶۰

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش………………………………………….. ۶۲

جمع بندی مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………… ۶۷

فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………. ۶۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.