فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری و پیشینه رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- بهزیستی روان شناختی ………………………………………………………

۱۴

۲-۲- عوامل مؤثر بر بهزیستی روان شناختی ………………………………………

۲۶

۲-۳- تفاوت های جمعیت شناختی و ابعاد بهزیستی روان شناختی ………………

۲۷

۲-۴- سبک­ های فرزندپروری ………………………………………………………

۲۹

۲-۵- مهمترین سبک­ های فرزندپروری …………………………………………….

۳۱

۱-۲-۵- والدین قاطع و اطمینان بخش (مقتدر منطقی) ……………………………

۳۱

۲-۲-۵- والدین خودکامه و مستبد …………………………………………………

۳۲

۳-۲-۵- والدین سهل‌گیر و بی بند و بار …………………………………………..

۳۲

۳-۲-۵- والدین آسان گیر …………………………………………………………

۳۲

۱-۲-۶- فرزندپروری مقتدرانه …………………………………………………….

۳۵

۲-۲-۶- فرزندپروری مستبدانه …………………………………………………….

۳۶

۳-۲-۶- فرزندپروری آسان گیرانه …………………………………………………

۳۶

۴-۲-۶- فرزندپروری بی اعتنا ……………………………………………………..

۳۷

۲-۷- ماهیت خود کنترلی ………………………………………………………….

۴۱

۲-۸- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر …………………………

۴۹

۲-۹- انواع کنترل و نظارت ………………………………………………………..

۵۴

۱-۲-۹- کنترل پیش از عمل ……………………………………………………….

۵۴

۲-۲-۹- کنترل سکانی ……………………………………………………………..

۵۴

۳-۲-۹- کنترل تفکیکی (بلی- خیر) ……………………………………………….

۵۵

۴-۲-۹- کنترل بعد از عمل ………………………………………………………..

۵۵

۲-۱۰- ارزیابی انواع کنترل …………………………………………………………

۵۵

۲-۱۱- مراحل فرآیند خودکنترلی ………………………………………………….

۵۶

۱-۲-۱۱- تعیین معیار یا استاندارد …………………………………………………

۵۶

۲-۲-۱۱- سنجش عملکرد …………………………………………………………

۵۷

۳-۲-۱۱- تشخیص انحرافات از طریق تطبیق عملکرد با استاندارد ……………….

۵۷

۴-۲-۱۱- انجام اقدامات اصلاحی …………………………………………………

۵۸

۲-۱۲- مرور تحقیقات پیشین ………………………………………………………

۵۸

۱-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط خودکنترلی و بهزیستی روانشناختی …

۵۸

۲-۲-۱۲- پیشینه پژوهشی مربوط به ارتباط سبک فرزند پروی و بهزیستی روانشناختی ………………………………………………………………

۶۲

۲-۱۳- جمع بندی ………………………………………………………………….

۶۳

۲-۱۴- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………..

۲-۱۵- قلمرو جغرافیایی و سازمانی پژوهش ………………………………………………

۶۴

۶۴

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.