فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی با بهره وری سازمانی کارکنان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۲

۱-۲- مبانی نظری موضوع پژوهش…. ۱۳

۱-۱-۲- بهره ­وری سازمانی.. ۱۳

۱-۱-۱-۲- تعاریف… ۱۳

۲-۱-۱-۲- تاریخچه بهره وری.. ۱۵

۳-۱-۱-۲- اهمیت بهره وری.. ۱۵

۴-۱-۱-۲- هفت «C» بهره وری.. ۱۶

۵-۱-۱-۲- عوامل مؤثر بر بهره وری.. ۱۷

۱-۵-۱-۱-۲- عوامل خارجی.. ۱۷

۲-۵-۱-۱-۲- عوامل داخلی.. ۱۷

۶-۱-۱-۲- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. ۱۸

۷-۱-۱-۲- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. ۲۰

۸-۱-۱-۲- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها ۲۲

۲-۱-۲- خلاقیت سازمانی.. ۲۴

۱-۲-۱-۲- تعاریف… ۲۴

۲-۲-۱-۲- ویژگی­های خلاقیت… ۲۸

۳-۲-۱-۲- تفاوت خلاقیت و نوآوری تغییر. ۲۹

۴-۲-۱-۲- ویژگی­های شخصیت خلاق.. ۳۰

۵-۲-۱-۲- نقش خلاقیت در بهره ­وری سازمان و توسعه نیروی انسانی.. ۳۳

۶-۲-۱-۲- انگیزش و خلاقیت و بهبود عملکرد. ۳۴

۷-۲-۱-۲- آموزش عمومی خلاقیت سازمانی ۳۵

۸-۲-۱-۲- شرایط ایجاد خلاقیت سازمانی.. ۳۶

۹-۲-۱-۲- تکنیک­های خلاقیت ۳۶

۱-۹-۲-۱-۲- تکنیک چرا ۳۶

۲-۹-۲-۱-۲- تکنیک یورش فکری.. ۳۷

۳-۹-۲-۱-۲- تکنیک شش کلاه فکری ۳۸

۴-۹-۲-۱-۲- تکنیک گروه اسمی.. ۳۹

۵-۹-۲-۱-۲- تکنیک الگو برداری از طبیعت… ۴۰

۶-۹-۲-۱-۲- تکنیک دلفی.. ۴۰

۷-۹-۲-۱-۲- تکنیک TKG 40

3-1-2- ویژگی­های جمعیت­ شناختی.. ۴۲

۱-۳-۱-۲- تعریف… ۴۲

۲-۳-۱-۲- مهمترین ویژگی­های جمعیت­ شناختی.. ۴۲

۱-۲-۳-۱-۲- تجربه کاری.. ۴۲

۲-۲-۳-۱-۲-الگوی نقش…. ۴۲

۳-۲-۳-۱-۲-تحصیلات… ۴۳

۴-۲-۳-۱-۲- سن.. ۴۳

۵-۲-۳-۱-۲- نظام آموزشی.. ۴۴

۶-۲-۳-۱-۲-جایگاه اجتماعی.. ۴۵

۲-۲- مبانی عملی موضوع پژوهش…. ۴۵

۱-۲-۲- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور ۴۵

۲-۲-۲- پژوهش ­های انجام شده در خارج از کشور ۴۶

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.