فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

مبانی نظری و پیشینه رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیم

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- مقدمه. ۱۱

۲-۱- بخش اول: خود تنظیمی. ۱۱

۲-۱-۱-مفهوم خود تنظیمی. ۱۱

۲-۱-۲-یادگیری خودتنظیمی بندورا ۱۴

۲-۱-۳-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. ۱۵

۲-۱-۴- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. ۱۹

۲-۱-۵-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. ۲۱

۲-۱-۶-۱-موقعیت تصویرسازی. ۲۱

۲-۱-۵-۲- نقش‌ها ۲۳

۲-۱-۶- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. ۲۳

۲-۱-۷-ابعاد یادگیری خود تنظیم. ۲۶

۲-۱-۸-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌ 26

2-1-9- الگوهای یادگیری خود تنظیم. ۲۸

۲-۱-۱۰-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن. ۲۸

۲-۲- سبک های یادگیری. ۳۰

۲-۲-۱- مفهوم سبک یادگیری. ۳۱

۲-۲-۲-دسته بندی سبک های یادگیری. ۳۳

۲-۲-۲-۱-سبک یادگیری دیداری. ۳۳

۲-۲-۲-۲-سبک یادگیری شنیداری. ۳۴

۲-۲-۳-سبک های یادگیری در حالت کلی. ۳۵

۲-۲-۴-سبک های یادگیری شناختی. ۳۵

۲-۲-۶-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی. ۳۶

۲-۲-۸-سبک های یادگیری کلب.. ۳۸

۲-۲-۸-۱-تجربه‌ی عینی. ۴۱

۲-۲-۸-۲-مشاهده‌ی تأملی. ۴۱

۲-۲-۸-۳-مفهوم‌سازی انتزاعی. ۴۲

۲-۲-۸-۴-آزمایشگری فعال. ۴۲

۲-۲-۸-۵-چرخه یادگیری کلب.. ۴۴

۲-۳- جهت گیری هدف.. ۴۴

۲-۳-۱-مفهوم جهت گیری هدف.. ۴۵

۲-۳-۲-انواع جهت گیری هدف.. ۴۷

۲-۳-۳-تقسیم بندی جهت گیری هداف.. ۴۷

۲-۳-۴-جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت.. ۴۸

۲-۳-۵-ابعاد جهت گیری هدف.. ۵۴

۲-۴-پیشینه داخلی. ۵۶

الف- سبک های یادگیری وخودتنظیمی. ۵۶

ب- سبک های یادگیری و جهت گیری هدف.. ۵۷

ج- خودتنظیمی و جهت گیری هدف.. ۵۷

د- رابطه سبک های یادگیری، خود تنظیمی و جهت گیری هدف به تفکیک جنسیت ۶۰

۲-۵-پیشینه خارجی. ۶۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.