فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه اعتبارات اعطایی با سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

مبانی نظری و پیشینه رابطه اعتبارات اعطایی با سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱مقدمه: ۲۱

۲-۲اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها: ۲۲

۲-۳بخش کشاورزی در ایران: ۲۴

۲-۳-۱سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی: ۲۵

۲-۳-۲سهم بخش کشاورزی از صادرات: ۲۷

۲-۳-۳ایجاد اشتغال: ۲۸

۲-۳-۴ امنیت غذایی و تامین غذا برای افراد جامعه: ۳۰

۲-۴عوامل موثر بر ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی: ۳۱

۲-۵ مشکلات و تنگناهای توسعه بخش کشاورزی در ایران: ۳۴

۲-۶مفهوم اشتغال: ۳۸

۲-۶-۱رشد اقتصادی و اشتغال: ۳۸

۲-۶-۲ برنامه ها و سیاست های ایجاد اشتغال: ۴۰

۲-۷ اشتغال در بخش کشاورزی: ۴۵

۲-۸ بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور: ۴۸

۲-۹بانک کشاورزی: ۵۰

۲-۱۰ تعریف اعتبار و اعتبارات: ۵۱

۲-۱۱ منابع تامین اعتبار بخش کشاورزی: ۵۳

۲-۱۲ اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال: ۵۶

۲-۱۳ نقش سرمایه در تولید: ۵۷

۲-۱۴ عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی : ۵۸

پیشینه تحقیق: ۶۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.