فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۵ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ پیش درآمد. ۱۵

۲-۲ اضطراب.. ۱۵

۲-۲-۱ ماهیت اختلال های اضطرابی.. ۱۶

۲-۲-۲ اختلال وحشتزدگی.. ۱۷

۲-۲-۳ آگورافوبی.. ۱۷

۲-۲-۳-۱ فوبی خاص… ۱۸

۲-۲-۳-۲ فوبی اجتماعی.. ۱۸

۲-۲-۴ اختلال اضطراب فراگیر. ۱۸

۲-۲-۵ اختلال وسواس فکری-عملی.. ۱۹

۲-۲-۶ اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب.. ۲۰

۲-۲-۷ نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب.. ۲۱

۲-۲-۷-۱ نظریه های روان پویایی.. ۲۱

۲-۲-۷-۲ نظریه رفتاری.. ۲۲

۲-۲-۷-۳ نظریه فیزیولوژیک… ۲۲

۲-۲-۷-۴ نظریه پدیدار شناختی و وجودی.. ۲۳

۲-۳ افسردگی.. ۲۳

۲-۳-۱ افسردگی چیست.. ۲۶

۲-۳-۲ حالات افسردگی.. ۲۷

۲-۳-۳ تاریخچه افسردگی.. ۲۸

۲-۳-۴ طبقه بندی افسردگی.. ۲۸

۲-۳-۴-۱ اختلال های خلقی یک قطبی.. ۲۸

۲-۳-۴-۲ اختلال افسردگی اساسی.. ۲۹

۲-۳-۴-۳ اختلال افسرده خویی(دیس تایمی) ۲۹

۲-۳-۴-۴ اختلال خلق ادواری.. ۲۹

۲-۳-۴-۵ اختلال دوقطبی.. ۳۰

۲-۳-۵ شیوع افسردگی.. ۳۲

۲-۳-۶ افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی.. ۳۳

۲-۳-۷ افسردگی فصلی.. ۳۳

۲-۳-۸ تشخیص افتراقی برای افسردگی.. ۳۴

۲-۳-۹ منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست.. ۳۵

۲-۳-۱۰ حملات افسردگی.. ۳۶

۲-۳-۱۱ ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی.. ۳۷

۲-۳-۱۲ دیدگاههای موجود در مورد افسردگی.. ۴۱

۲-۳-۱۲-۱ دیدگاه زیست شناختی.. ۴۱

۲-۳-۱۲-۲ دیدگاه روان پویشی.. ۴۱

۲-۳-۱۲-۳ دیدگاه رفتاری.. ۴۲

۲-۳-۱۲-۴ دیدگاه شناختی.. ۴۳

۲-۴ تعارضات زناشویی.. ۴۵

۲-۴-۱ ابعاد تعارض… ۴۹

۲-۴-۲ تعارضات خانوادگی چرا؟. ۵۰

۲-۴-۳ مفهوم تعارض… ۵۱

۲-۴-۴ تعاریف تخصصی متعددی از تعارض… ۵۲

۲-۴-۵ تعارض زناشویی از نظر وایل. ۵۲

۲-۴-۶ دیدگاههای تعارض… ۵۲

۲-۴-۶-۱ دیدگاه سنتی.. ۵۳

۲-۴-۶-۲ دیدگاه روابط انسانی.. ۵۳

۲-۴-۶-۳ دیدگاه تعاملی.. ۵۳

۲-۴-۷ عقاید مثبت و منفی نسبت به تعارض از نظر ویلموت و هاکر. ۵۳

۲-۴-۸ هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر. ۵۴

۲-۴-۹ عوامل تعارض… ۵۴

۲-۴-۱۰ زمینه های تعارضات زناشویی.. ۵۵

۲-۴-۱۱ مراحل تشدید تعارض زناشویی.. ۵۶

۲-۵ الگوهای ارتباطی.. ۵۷

۲-۶تجزیه و تحلیل تعارض… ۵۸

۲-۷ روش های حل تعارض ۵۸

۲-۸ سبک ها و استراتژی های حل تعارض… ۵۹

۲-۹ چهار سوال اساسی در حل تعارضات.. ۶۰

۲-۱۰تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی.. ۶۲

۲-۱۱ پیشینه تحقیق. ۶۵

۲-۱۱-۱ پژوهش های داخلی.. ۶۵

۲-۱۱-۲ پژوهش های خارجی.. ۷۱

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.