فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۶۸۲ مگا بایت
تعداد صفحات۷۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱) مقدمه———————————————————– ۱۳

بخش اول ارتباطات سازمانی

۲-۲) تعاریف ارتباطات سازمانی———————————————- ۱۶

۲-۳ )سیر تحول ارتباطات سازمانی———————————————۱۷

۲-۴) اهمیت ارتباطات—————————————————- ۲۰

۲-۵ )مدل های ارتباطات سازمانی———————————————-۲۴

۲-۶) راهکارهای بهبود ارتباطات———————————————- ۲۸

۲-۷) ماهیت ارتباط —————————————————— ۲۹

۲-۸) تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباطات ——————————— ۳۴

۲-۹) هدف ارتباطات —————————————————– ۳۴

۲-۱۰) فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن—————————————- ۳۵

۲-۱۱) انواع مسیرهای ارتباطی در سازمان —————————————- ۳۹

بخش دوم تعهد سازمانی

۲-۱۲) تعاریف تعهد سازمانی ———————————————— ۴۱

۲-۱۳)فرایند ایجاد تعهد سازمانی———————————————- ۴۳

۲-۱۴) مؤلفه ­های تعهد سازمانی———————————————– ۴۷

۲-۱۵) ابعاد تعهد سازمانی————————————————– ۴۹

۲-۱۶) اهمیت تعهد سازمانی————————————————- ۵۲

۲-۱۷) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی—————————————— ۵۳

۲-۱۸) مدل‌های تعهد سازمانی———————————————— ۵۵

۲-۱۸-۱) دیدگاه « ریچرز »————————————————- 55

2-18-2) مدل «آنجل» و «پری»———————————————– 55

2-18-3) مدل «هرسی» و «بلانچارد»——————————————- 56

2-18-4) مدل «مایر» و «شورمن»——————————————— 56

2-18-5) مدل «پنلی» و «گولد»———————————————– 57

2-18-6) «بکر» و «بیلینگس»———————————————— 57

2-18-7) «پورتر» ——————————————————- 58

2-19) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی—————————————– ۵۹

بخش سوم رضایت شغلی

۲-۲۰) تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی—————————————— ۶۱

۲-۲۱) اهمیت و ضرورت رضایت شغلی—————————————– ۶۴

۲-۲۲) اثرات رضایت شغلی————————————————- ۶۶

۲-۲۳) فواید بررسی رضایت شغلی——————————————– ۶۷

۲-۲۴ )نظریه های رضایت شغلی———————————————-۶۹

۲-۲۴-۱) نظریه امید و انتظار———————————————— ۶۹

۲-۲۴-۲) نظریه ارضاء نیاز————————————————– ۷۰

۲-۲۴-۳) نظریه ارزش—————————————————- ۷۱

۲-۲۴-۴) نظریه «بریل»—————————————————- 71

2-24-5) نظریه نقش—————————————————– ۷۲

۲-۲۴-۶) نظریه «هرزبرگ»————————————————- 72

2-24-7)نظریه «هالند»—————————————————- 73

2-24-8) نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم————————————- ۷۴

۲-۲۴-۹) نظریه «مک کلند»————————————————- 74

2-24-10) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو————————————– ۷۵

بخش چهارم پیشینه مطالعات انجام شده

۲-۲۵) پیشینه مطالعات داخل کشور——————————————– ۷۸

۲-۲۶) پیشینه مطالعات خارج از کشور————————————- ۸۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.