فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه دولت الکترونیک

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۰۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱مقدمه…………………………………………… ……………………۱۳

۲-۲ بخش اول: دولت…………………………………………………….۱۴

۲-۲-۱ تعریف دولت………………………………………………………. ۱۴

۲-۲-۲ پیشینه تشکیل دولت……………………………………. ۱۴

۲-۳ بخش دوم: فناوری اطلاعات………………………………….. ۱۵

۲-۳-۱تعریف فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………….. ۱۵

۲-۳-۲ پیشینه فناوری اطلاعات…………………………………….. ۱۵

۲-۴ بخش سوم: دولت الکترونیک………………………………………. ۱۵

۲-۴-۱ چگونگی شکل گیری دولت الکترونیک………………. ۱۵

۲-۴-۲ ماهیت دولت الکترونیک…………………………………………. ۱۶

۲-۴-۳ تعریف دولت الکترونیک…………………………………….. ۱۷

۲-۴-۴ ویژگی‌های دولت الکترونیک…………………………….. ۱۸

۲-۴-۵سنخ شناسی خدمات دولت الکترونیک………………………….. ۱۹

۲-۴-۶ کاربردهای دولت الکترونیک………………………………… ۲۰

۲-۴-۷ ساختار دولت الکترونیک……………………………………… ۲۲

۲-۴-۸ دلایل گرایش به دولت الکترونیکی………………………….. ۲۳

۲-۴-۹ مزایای دولت الکترونیکی………………………………….. ۲۷

۲-۴-۱۰ الگوهای پیاده سازی مرحله ای دولت الکترونیک……………. ۲۹

۲-۴-۱۱ مدل های دولت الکترونیک……………………………… ۴۳

۲-۴-۱۲ مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی…………………………. ۴۵

۲-۴-۱۳ زیرساختها و ملزومات پیاده سازی دولت الکترونیک………. ۴۶

۲-۴-۱۴مقایسه دولت سنتی یا دولت بوروکراتیک با دولت الکترونیکی…. ۴۹

۲-۴-۱۵ مراحل تکامل دولت الکترونیک…………………………………. ۵۰

۲-۴ -۱۶ اثرات ناشی از عدم ایجاد دولت الکترونیک…………………….. ۵۱

۲-۴-۱۷ موانع دولت الکترونیک……………………………………….. ۵۱

۲-۴-۱۸ شاخص های دولت الکترونیک……………………………….. ۵۸

۲-۴-۱۹- دولت الکترونیک و کشور ایران……………………………… ۵۹

۲-۴-۲۰- شاخص دولت الکترونیک در ایران…………………………… ۶۲

۲-۲۱- پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. ۶۵

۲- ۲۲- جمع بندی مبانی نظری……………………………….. ………۶۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.