فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه خلاقیت و هدف پیشرفت

مبانی نظری و پیشینه خلاقیت و هدف پیشرفت

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۱- خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۱-۱- رویکردهای مختلف به خلاقیت……………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱-۱- ۱- دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۱-۱-۱-۲- دیدگاه رفتارگرایی…………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱-۱-۳- دیدگاه انسان گرایی………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۱-۱-۴- دیدگاه شناختی………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۲- جهت گیری هدف پیشرفت………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۱- انگیزش……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۲-۲- انگیزش و مفهوم هدف……………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲-۳- نظریه جهت گیری هدف پیشرفت……………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۳- خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲- تحقیقات پیشین…………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۱- جهت گیری هدف پیشرفت و خلاقیت…………………………………………………… ۲۵

۲-۲-۲- خودکارآمدی و خلاقیت……………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۳- تفاوت های جنسیتی در خلاقیت……………………………………………………………… ۲۷

۲-۲-۴- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت……………………………. ۲۹

۲-۲-۵- تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی……………………………………………………. ۳۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.