فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲مقدمه

۲-۲مرور تاریخی

۱-۲-۲مروری بر تاریخچه جرائم سایبری

۱-۱-۲-۲نسل اول :جرائم رایانه‎ای

۲-۱-۲-۲نسل دوم:جرائم علیه داده ها

۳-۱-۲-۲نسل سوم:جرائم سایبری

۲-۲-۲تاریخچه جرایم سایبری در ایران

۳-۲-۲مروری بر تاریخچه حریم خصوصی

۴-۲-۲تاریخچه امنیت اجتماعی

۳-۲ مرور مفهومی

۱-۳-۲مروری بر مفهوم فضای سایبر

۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم

۱-۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه جامعه شناسی

۲-۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان

۳-۳-۲مروری بر مفهوم جرم سایبری

۴-۲-۲مروری بر مفهوم حریم خصوصی

۴-۲-۲مروری بر مفهوم امنیت

۱-۴-۲-۲ابعاد و سطوح امنیت

۲-۴-۲-۲امنیت اجتماعی

۳-۴-۲-۲مروری بر مفهوم احساس امنیت

۳-۲مرور نظری

۱-۳-۲دیدگاه های نظری جرایم سایبری

۱-۱-۳-۲ دیدگاه های نظری در باب کلیت جرایم سایبری

۲-۱-۳-۲ دیدگاه های نظری درباره تقسیم بندی جرایم سایبری

۳-۱-۳-۲ اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری

۴-۱-۳-۲ خصوصیات جرایم سایبری

۵-۱-۳-۲ پیامد های جرم سایبری به عنوان نوآوری جامعه اطلاعاتی

۶-۱-۳-۲ تئوری اشاعه نوآوری

۷-۱-۳-۲ پیامدهای نوآوری

۱-۷-۱-۳-۲ طبقه بندی پیامدهای نو آوری

۸-۱-۳-۲در نظریه استفاده و رضامندی

۹-۱-۳-۲شکاف دیجیتال

۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی

۱-۲-۳-۲دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی

۲-۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی در نظام های حقوقی

۳-۲-۳-۲ حوزه های حریم خصوصی

۴-۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی

۵-۲-۳-۲-نظریه قرارداد اجتماعی

۶-۲-۳-۲-نظریه دولت مطلقه وحریم خصوصی

۷-۲-۳-۲نظریه دولت مشروطه و حوزه اقتدار دولتی

۸-۲-۳-۲ نظریه اخلاقی

۹-۲-۳-۲ حریم خصوصی و امنیت

۱-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت داده

۲-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات

۳-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه

۱۰-۲-۳-۲ عوامل موثر بر حریم خصوصی

۳-۳-۲ دیدگاه ها نظری در مورد امنیت اجتماعی

۱-۳-۳-۲گفتمان امنیت سلبی

۲-۳-۳-۲گفتمان امنیت ایجابی

۳-۳-۳-۲دولت و امنیت

۴-۳-۳-۲ تئوری ” فضای قابل دفاع “

۴-۲ مروری بر تحقیقات پیشین

۵-۲ چارچوب نظری پژوهش

۶-۲ سوال های تحقیق

۷-۲مدل تحلیلی

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.