فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

مبانی نظری و پیشینه جرایم سایبری

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲مقدمه

۲-۲مرور تاریخی

۱-۲-۲مروری بر تاریخچه جرائم سایبری

۱-۱-۲-۲نسل اول :جرائم رایانه‎ای

۲-۱-۲-۲نسل دوم:جرائم علیه داده ها

۳-۱-۲-۲نسل سوم:جرائم سایبری

۲-۲-۲تاریخچه جرایم سایبری در ایران

۳-۲-۲مروری بر تاریخچه حریم خصوصی

۴-۲-۲تاریخچه امنیت اجتماعی

۳-۲ مرور مفهومی

۱-۳-۲مروری بر مفهوم فضای سایبر

۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم

۱-۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه جامعه شناسی

۲-۲-۳-۲مروری بر مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان

۳-۳-۲مروری بر مفهوم جرم سایبری

۴-۲-۲مروری بر مفهوم حریم خصوصی

۴-۲-۲مروری بر مفهوم امنیت

۱-۴-۲-۲ابعاد و سطوح امنیت

۲-۴-۲-۲امنیت اجتماعی

۳-۴-۲-۲مروری بر مفهوم احساس امنیت

۳-۲مرور نظری

۱-۳-۲دیدگاه های نظری جرایم سایبری

۱-۱-۳-۲ دیدگاه های نظری در باب کلیت جرایم سایبری

۲-۱-۳-۲ دیدگاه های نظری درباره تقسیم بندی جرایم سایبری

۳-۱-۳-۲ اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری

۴-۱-۳-۲ خصوصیات جرایم سایبری

۵-۱-۳-۲ پیامد های جرم سایبری به عنوان نوآوری جامعه اطلاعاتی

۶-۱-۳-۲ تئوری اشاعه نوآوری

۷-۱-۳-۲ پیامدهای نوآوری

۱-۷-۱-۳-۲ طبقه بندی پیامدهای نو آوری

۸-۱-۳-۲در نظریه استفاده و رضامندی

۹-۱-۳-۲شکاف دیجیتال

۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی

۱-۲-۳-۲دیدگاه قرآن راجع به حریم خصوصی

۲-۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی در نظام های حقوقی

۳-۲-۳-۲ حوزه های حریم خصوصی

۴-۲-۳-۲دیدگاه ها راجع به حمایت حریم خصوصی از آزادی و استقلال فردی

۵-۲-۳-۲-نظریه قرارداد اجتماعی

۶-۲-۳-۲-نظریه دولت مطلقه وحریم خصوصی

۷-۲-۳-۲نظریه دولت مشروطه و حوزه اقتدار دولتی

۸-۲-۳-۲ نظریه اخلاقی

۹-۲-۳-۲ حریم خصوصی و امنیت

۱-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت داده

۲-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت اطلاعات

۳-۹-۲-۳-۲ رابطه حریم خصوصی و امنیت شبکه

۱۰-۲-۳-۲ عوامل موثر بر حریم خصوصی

۳-۳-۲ دیدگاه ها نظری در مورد امنیت اجتماعی

۱-۳-۳-۲گفتمان امنیت سلبی

۲-۳-۳-۲گفتمان امنیت ایجابی

۳-۳-۳-۲دولت و امنیت

۴-۳-۳-۲ تئوری ” فضای قابل دفاع “

۴-۲ مروری بر تحقیقات پیشین

۵-۲ چارچوب نظری پژوهش

۶-۲ سوال های تحقیق

۷-۲مدل تحلیلی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.