فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه جذب سرمایه مشتری و بازاریابی اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه جذب سرمایه مشتری و بازاریابی اجتماعی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۰۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه …………………………………………………………………. ۳۸

بخش اول: جذب سرمایه مشتری ……………………………………… ۳۸

مشتری­ شناسی و مشتری­ گرایی …………………………………….. ۳۸

شناسایی نیازهای مشتریان …………………………………………….. ۳۹

اهمیت جذب سرمایه مشتری …………………………………………….. ۴۰

بخش دوم: بازاریابی

مقدمه ………………………………………………………………………… ۴۳

تعریف بازاریابی ………………………………………………………….. ۴۳

اهمیت بازاریابی ……………………………………………………………… ۴۵

مؤلفه­ های فرآیند بازاریابی ………………………………………………. ۴۷

الف) محیط بازار …………………………………………………………… ۴۷

۱- محیط کلان ………………………………………………………………… ۴۸

۲- محیط خرد ……………………………………………………………. ۴۸

ب) سیستم­ های اطلاعات بازاریابی ………………………………………. ۴۹

ج) برنامه ­ریزی بازاریابی ……………………………………………….. ۵۰

د) فرآیند اجرای بازاریابی ……………………………………………………. ۵۰

ه) سیستم کنترل و نظارت ……………………………………………. ۵۱

اهمیت بازاریابی خدمات بانکی ……………………………………….. ۵۲

الف) تبلیغ با هدف اطلاع رسانی …………………………………………. ۵۳

ب) تبلیغ با هدف ترغیب …………………………………………….. ۵۳

ج) تبلیغ با هدف یادآوری …………………………………………………… ۵۳

بخش سوم: بازاریابی اجتماعی

مقدمه ……………………………………………………………………. ۵۴

مبنای اجتماعی بازاریابی: تأمین نیازهای انسانی …………. ۵۵

تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی …………………………. ۵۶

مفهوم بازاریابی اجتماعی …………………………………………………. ۵۹

تاریخچۀ پیدایش بازاریابی اجتماعی …………………………………… ۶۲

تعریف بازاریابی اجتماعی ……………………………………………… ۶۳

دیدگاه بازاریابی اجتماعی ………………………………………………. ۶۵

ابعاد بازاریابی اجتماعی …………………………………………….. ۶۶

مراحل انجام یک برنامه بازاریابی اجتماعی …………………………. ۶۷

مدل عمومی استراتژی بازاریابی اجتماعی …………………………….. ۶۸

جنبه ­های بازاریابی اجتماعی در صنعت بانکداری …………………….. ۷۱

آمیخته بازاریابی ………………………………………………………… ۷۲

بخش چهارم: بررسی مطالعات انجام شده

مطالعات انجام شده در ایران …………………………………………. ۷۴

مطالعات انجام شده در سایر کشورها ……………………………….. ۸۰

بخش پنجم: چارچوب نظری تحقیق ……………………………………… ۸۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.