فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه جبران خدمات کل و بهره‌ وری منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه جبران خدمات کل و بهره‌ وری منابع انسانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۱۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲‌.1‌ مقدمه ۱۳

۲.2 بخش اول : نظام جبران خدمات کل.. ۱۴

۲‌.2‌.1‌ جبران خدمات کل- کلیات… ۱۴

۲‌.2‌.1‌.1 مقدمه. ۱۴

۲‌.2‌.1‌.2 مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل.. ۱۴

۲‌.2‌.1‌.3 اهمیت جبران خدمات کل.. ۱۷

۲‌.2‌.1‌.4 مدلی از جبران خدمات کل.. ۱۸

۲‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل.. ۱۹

۲‌.2‌.2‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی.. ۲۰

۲‌.2‌.2‌.1 مقدمه. ۲۰

۲‌.2‌.2‌.2 جبران خدمات مالی مستقیم. ۲۱

۲‌.2‌.2‌.3 جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا) ۲۲

۲‌.2‌.3‌ جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی.. ۲۵

۲‌.2‌.3‌.1 مقدمه. ۲۵

۲‌.2‌.3.2 جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل.. ۲۵

۲‌.2‌.3.3 جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار. ۲۸

۲‌.3‌ بخش دوم: بهره وری منابع انسانی.. ۳۱

۲‌.3‌.1 مقدمه. ۳۱

۲‌.2‌.3‌ مفهوم وتعریفبهره وری.. ۳۲

۲‌.3‌.3‌ اهمیت بهره وری.. ۳۴

۲‌.3‌.4 بهرهوریمنابعانسانی.. ۳۵

۲‌.3‌.4.1‌ مدل آچیو. ۳۷

۲‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو. ۳۷

۲‌.4‌ بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی.. ۴۰

۲‌.5‌ پیشینه تحقیق.. ۴۱

۲‌.5‌.1‌ پیشینه خارجی.. ۴۱

۲‌.5‌.2‌ پیشینه داخلی.. ۴۲

۲‌.6‌ جمع بندی و نتیجه گیری.. ۴۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.