فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲ بخش دوم:توسعه اقتصادی…………………………………………… ۱۶

۲-۲-۱ مفاهیم رشد و توسعه ………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۲ تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ………………………………….. ۱۸

۲-۲-۳ تئوریهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان …………. ۲۱

۲-۲-۴ معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی …………………………. ۲۷

۲-۳ بخش دوم : بازده سرمایه گذاری……………………………………. ۲۹

۲-۳-۱ مقدمه……………………………………………………………….. ۲۹

۲-۳-۲ سرمایه گذاری……………………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۳ انواع سرمایه گذاری…………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۴ محیط سرمایه گذاری………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۵ ابزار های قابل معامله………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۶ فرآیند سرمایه گذاری…………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۷ بازده………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۸ اجزای بازده………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۹ عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی..۳۹

۲-۴ پیشینه تحقیق………………………………………………………….. ۴۷

۱-۲-۴) تحقیقات داخلی ………………………………………………….. ۴۷

۲-۲-۴) تحقیقات خارجی…………………………………………………….. ۴۸

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.