فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری

مبانی نظری و پیشینه تنوع فرهنگی و توسعه گردشگری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱- مقدمه ………………………………………………………………… ۱۹

۲- ادبیات …………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱ فرهنگ ………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲ شهروندی فرهنگی …………………………………………………. ۲۳

۲-۳ تنوع فرهنگی ………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴ ابعاد تنوع فرهنگی …………………………………………………… ۲۷

۲-۴-۱ زبان…………………………………………………………… ۲۷

۲-۴-۲ مذهب …………………………………………………………… ۳۰

۲-۴- ۳ قومیت ……………………………………………………… ۳۱

آداب و رسوم ………………………………………………….. ۳۳

غذا ……………………………………………………………….. ۳۴

پوشش ……………………………………………………………… ۳۴

کالاهای مادی ……………………………………………………. ۳۵

۲-۴-۴ سیاست های چندفرهنگی …………………………………… ۳۷

۲-۴-۵ مهاجرت ………………………………………………………. ۳۸

تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی …………………………………. ۴۰

انواع مهاجرت های بین المللی ………………………………… ۴۱

۲-۵ گردشگری ……………………………………………………… ۴۳

۲-۵-۱ گردشگری فرهنگی ……………………………….. ۴۴

۲-۵-۲ گردشگری مذهبی …………………………………….. ۴۶

۲-۵-۳ گردشگری غذایی ……………………………………………. ۴۸

۲-۶ توسعه گردشگری ……………………………………………………… ۴۹

۳- پیشینه تحقیق …………………………………………………….. ۵۱

۳-۱ سابقه پژوهش های داخلی …………………………………………. ۵۱

۳-۲ سابقه پژوهش های خارجی ………………………………………….. ۵۴

۴- نقد و بحث …………………………………………………. ۵۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.