فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تغییرات کاربری اراضی شهری

مبانی نظری و پیشینه تغییرات کاربری اراضی شهری

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه

۱۱

۲-۲٫ تاریخچه کاربری اراضی

۱۲

۲-۳٫ کاربری اراضی چیست

۱۴

۲-۴ عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی

۱۷

۲-۵ نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری

۲۲

۲-۶٫ نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری

۲۴

۲-۷٫ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

۲۸

۲-۸٫ تعریف و ویژگی های رشد هوشمند

۳۰

۲-۹٫ انواع کاربری اراضی شهری

۳۶

۲-۱۰٫ کاربری زمین شهری

۴۰

۲-۱۱٫ زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری

۴۳

۲-۱۲٫ کاربری زمین و برنامه ریزی شهری

۴۴

۲-۱۳٫ کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران

۴۵

۲-۱۴٫ استانداردهای کمی شهر سازی

۴۷

۲-۱۵ دیدگاه های نظری کاربری اراضی شهری

۵۳

۲-۱۶ پیشینه تحقیق

۵۵

۲-۱) مقدّمه

پس از انقلاب صنعتی، به دلیل عوارض ناشی از رشد شهرنشینی درغرب مانند تمرکز جمعیت، اشغال اراضی جدید، توسعه حمل ونقل ماشینی و… ضرورت های جدیدی در مورد نحوه تقسیم اراضی شهری به وجود آمد. نخستین اقدام ها در زمینه تفکیک اراضی مربوط به تدوین مقرراتی برای تقسیم زمین بود که بیشتر جنبه مهندسی و تدوین مقررات ثبت املاک داشت، ولی به تدریج با اهداف اقتصادی، اجتماعی و اصول برنامه ریزی همراه گردید. استفاده صحیح و آماده سازی زمین، هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است. هرچند این برنامه ریزی اثرات اجتماعی واقتصادی ، پایه اطلاعاتی برنامه ریزی کاربری زمین است، لیکن برنامه ریزی کاربری زمین، ابتدا به محیط فیزیکی مربوط می شود و به مکان یابی فعالیت های صنعتی، مسکونی، ارتباطی و… در ارتباط بایکدیگر می پردازد(دلاور، ۱۳۸۴ : ۱۸). موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستراصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسایل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است ) هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹ : ۷۱۳). توجه به زمین به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر درتوسعه پایدار شهری امری ضروری است؛ چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاد ه بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. بنابراین دیدگاه، زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقق خواست ها و آرزوهای انسانی است )کریمی، ۱۳۸۰ : ۳۱).

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.