فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد فرهنگ سازمانی

خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت.
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : ۲۸

بخشی از متن :

مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته‌های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمۀ فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت.

یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشتۀ انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسانها که از فرهنگ آنها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. درواقع بدون فهم عمیق ارزشهای فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.

نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاکنون به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می‌گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می‌کند(عطافر، ۱۳۷۵، ۵).

در مورد اینکه فرهنگ چگونه به وجود می‌آید، باید گفت که فرهنگ پدیده‌ای است که با توجه به خواسته‌های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه‌ای از ارزشها و باورهای چیره را پدید می‌آورند که بر رفتار انسانی تأثیر می‌گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می‌سازد(میرسپاسی و معتمد گرجی،۱۳۷۶).

به ‌صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیدۀ ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به‌عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد(بنیانیان، ۱۳۸۶).

تعریف فرهنگ

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها ادب، تربیت، دانش، مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف و هنرهای یک جامعه است.

از دیدگاه علمی تعاریف متعدد و متنوعی از فرهنگ ارائه گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود: در فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ عبارت است از دانش، ادب، علم، معرفت، تعلیم و تربیت، آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت.

فرهنگ لغات وبستر، فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای پیچیده انسانی که شامل افکار، گفتار اعمال و آثار هنری است و بر توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر تعریف می‌کند.

به عقیده هافستد فرهنگ عبارت است از: اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروهها مجزا می‌کند و در جایی دیگر، فرهنگ به‌صورت مجموعه‌ای از الگوهای رفتار اجتماعی، هنرها، اعتقادات، رسوم و سایر محصولات انسان و ویژگیهای فکری یک جامعه یا ملت تعریف می‌شود(زارعی، ۱۳۸۶).

…….

….

..

منابع فارسی:

اتکینسون وهمکاران (۱۳۷۹). زمینه روانشناسی هیلگارد (ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران تهران. انتشارات رشد.

احقر ، قدسی ، (۱۳۸۵) ، نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران ، تهران ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۲ ، ص۹۳ص۱۲۳٫

احمدی ، عباداله و انصاری مهر ، سمیرا. (۱۳۸۷)، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود مدارس از دیدگاه دبیران دبیرستان های ناحیه ۱ شیراز ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی سال دوم شماره ۳ ، ص۳۳ ص ۴۸٫

استانلی دیویس (مدیریت فرهنگ‌سازان) ترجمۀ ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید، ۱۳۷۶٫

استونر، جیمز و ادوارد، فریمن، (۱۳۷۵)، مدیریت،رهبریوکنترل، ج ۳ چ ۱، ترجمه سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان، مؤسسه ومطالعات پژوهشهای بازرگانی.

استیفن پی، رابینز، (۱۳۸۸)، مبانی رفتار سازمانی: ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی.دفتر پژوهشهای فرهنگی.

استیفن رابینز،(۱۳۷۴). (مدیریت رفتار سازمانی) جلد سوم، ترجمۀ علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ اول، تهران مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، صفحۀ ۹۷۲ـ ۹۷۴٫

اسفندیاری، غلامرضا(۱۳۸۰) بررسی فرسودگی شغلی کادر پرستاری شاغل در بیمارستان های سنندج. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان شماره ۲۱ : ۳۵-۳۱٫

بات، گانت د ی، (۲۰۰۱)، « بررسیتاثیرمتقابلفناوری،فنونوانسان»،محمد ایرانشاهی، علوم اطلاع رسانی، (۱۳۷۳) دوره ۱۸، شماره ۱ و۲٫

بهزادی، حیدر،(۱۳۸۳)، “مقایسهراهبردهایمقابلهایبافرسودگیشغلیواسترسشغلیپرستارانزنشاغلدربخشهایویژهوعادیبیمارستانهایتهران “. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

پرداختچی، محمد حسن؛ احمدی، غلامعلی و آرزومندی، فریده، (۱۳۸۸)، بررسیرابطهبینکیفیتزندگیکاریوفرسودگیشغلیمدیرانومعلمانمدارسشهرستانتاکستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال سوم، شماره ۳، ص۵۰-۲۵٫

دلاور، علی. (۱۳۸۱). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

دیاناسی، فیزی،(۱۳۸۴)، مدیریتاقتضاییمتناسببافرهنگسازمانیانواعوتغییر فرهنگ ترجمه ناصر میر سپاسی، تهران: میرسپاسی.

رابینز، استیفن، پی، (۱۳۸۷). مبانیرفتارسازمانی ، ترجمه علی رضائیان و سید محمد اعرابی، تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

رضائیان، علی، (۱۳۸۵)، مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات سمت ، چاپ هفتم.

رضایی، محمدحسن(۱۳۸۵)، تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی اثربخش با توجه به رسالت های نوین آموزش عالی به منظور ارایه یک مدل مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی ، رساله دکتری، تهران ، واحد علوم و تحقیقات .

رضاییان، علی، (۱۳۸۳)، مبانی سازمان و مدیریت انتشارات سمت.

روح الامینی،‌ محمود(۱۳۶۸) ؛ زمینههایفرهنگشناسی، نشرعطار.

زارعی متین، حسن (۱۳۷۳). «مدیریت فرهنگ سازمانی»، مجله زمینه، شماره ۵۱ -۵۲٫

زمردیان، اصغر.(۱۳۷۳). (مدیریت تحول، استراتژیها و کاربرد الگوهای نوین)، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ص ۸۲٫٫

سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان، پژوهشهایمدیریتعمومی، سال چهارم ، شماره چهاردهم . ۱۴۴-۱۲۹٫

ساعتچی، محمود (۱۳۸۲)، روانشناسی بهره وری: ابعاد کاربردی روانشناسی کار و روانشناسی صنعتی و سازمانی، تهران: مؤسسه نشر ویرایش، چاپ چهارم.

ساعتچی، محمود (b1386) روانشناسی بهره وری. موسسه نشر ویرایش: تهران.

ساعتچی، محمود(۱۳۸۷)، بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی)، تهران، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود، (a1386) روانشناسی کار، تهران: انتشارات، نشر ویرایش.

ساعتچی، محمود؛ قاسمی، نوشاد و نمازی، سمیه، (۱۳۸۷)، بررسی رابطه میان انگیزه شغلی مدیران،رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،۱ (۲):۱۵۳-۱۷۴٫

سرمد، زهره و همکاران، (۱۳۸۵)، روشهایتحقیقدرعلومرفتاری، تهران: انتشارات آگاه.

سلطانی، خلیفه.(۱۳۷۷) بررسی فرسودگی شغلی مدیران آموزش شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد

سیدی، سیدمحمد، (۱۳۸۷)، مقایسهمیزانتطابقسبکهایرهبریازدیدگاهکارکنانومدیرانسازمانمسکنوشهرسازیخراسان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

شرمرهورن، جان آر، جیمز جی هانت و ریچارد ان ازبورن.(۱۳۷۸). مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه مهدی ایران نژادپاریزی، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

شفیع آبادی، عبدالله(۱۳۷۱). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

صابری، س. م. صدر، س. ش. قدیانی، م. ح. یزدی، س. م. بهاری، ف. شاهمرادی، ح. (۱۳۸۷). رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی قضات و دادیاران شاغل در مراجع قضایی شهر تهران. مجله علمی پزشکی قانونی، ۱۴(۲)، ۹۸-۹۲٫

صباحی، محمود . (۱۳۸۸) ، بررسی رابطه هوش هیجانی با امنیت شغلی و استرس شغلی در بین کارکنان کارخانه لاستیک دنا شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان.

طالب پور ، مهدی و امامی، فرشاد(۱۳۸۶) بررسی ارتباط تعهد ساز مانی و دلبستگی شغلی و مقایسه ی آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه ی مشهد . مجله پژوهشدرعلومورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.

طوسی، محمد علی.( ۱۳۷۲). فرهنگسازمانی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی..

عطافر، علی.(۱۳۷۵). (فرهنگ سازمانی و نحوۀ ایجاد تحول در آن) سمینار فرهنگ کار اصفهان، صفحۀ ۴ و ۵٫

قاسمی، سید احمد رضا (۱۳۸۰ ) (( تحول فرهنگ سازمانی و استراتژی ها ی کنترل ))، مجله تدبیر، انتشارات سازمانی مدیریت صنعتی ، شماره ۱۱۵٫

قدیمی مقدم، ملک محمد (۱۳۸۲)، بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان، طرح پژوهشی.

کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه (۱۳۹۰) بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت.

کرمی نیا، رضا؛ سلیمی، سید حسین و امینی، علی، (۱۳۸۹)، رابطه سبک رهبری با فرهنگ و تعهد سازمانی در نیروهای نظامی. مجلهطبنظامی، دوره ۱۲ شماره ۲(۷۰-۶۵).

کشانی، عباس. (۱۳۷۹). بررسی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلّمان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛گال، جویس (۱۳۸۲) روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی: مترجم احمد رضا نصر. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). جلد اول و دوم.

گریفین، مورهد (۱۳۷۵)، رفتارسازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید.

مجیدی، عبدالله، (۱۳۷۷)، بررسیتأثیرجابجاییبررضایتشغلیوتعهدسازمانیکارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

موغلی، علی رضا (۱۳۸۱). “طراحیالگویرهبریتحولآفریندرسازمانهایاداری ایران“. پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (۱۳۸۸)، بررسی ارتباط بین سرسختی روانشناختی و خود تاب آوری با فرسودگی شغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره ۸ صص ۹۲-۷۵٫

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم، (۱۳۸۸)، بررسیارتباطبینسرسختیروانشناختیوخودتابآوریبافرسودگیشغلی، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره ۸ صص ۹۲-۷۵٫

هومن، حیدرعلی(۱۳۸۱) تهیهواستانداردساختنمقیاسسنجشرضایتشغل. ، مرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران.

الوانی، سید مهدی،(۱۳۸۳) مدیریت عمومی، تهران: انتشارات غزل.

یزدخواستی، علی؛ رجایی پور، سعید و مولوی، حسین (۱۳۸۸) بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاههای دولتی کشور. جامعهشناسیکاربردی. سال بیستم – شماره۳۴ صص ۱۸۸- ۱۷۵.

یعقوبی، مریم (۱۳۸۸) رابطه عدالت سازمانی با رضایت شغلی وتعهد سازمانی دربین کارکنانبیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. فصلنلمه مدیریت سلامت، دوره ۱۲ شماره ۲۵(۲۴-۳۲).

یمنی، محمد(۱۳۷۲)، رویکردسیستمیبرایبررسیعملکردمرکزآموزشی،فصلنامهآموزشبزرگسالان، شماره ۴۰٫

منابع انگلیسی

Abbaszadeh M. (2002)Management organizations in turmoil. 2nd ed. Tehran: Kavir Publication. [Persian].

Abboushi S. (1990). The impact of individualvariables on the work values of PalestinianArabians. International Studies of Management and Organizational 20(3) 53-68.

Ali A. & Al -Shakis M.(1990). Multinationals and the host Arab society. Leadership and Organizational Development 11(5) 17-21.

Allen NJ Meyer JP (1996) Affective continuance and normative commitment to the organization: an examination of construct validity. J Vocation Behav 1996; 49(3): 252-76.

Bennett N. & Anderson L. (2003). Rethinking Educational Leadership. London: sage publication.

Bent m. & et all (2002) Effect of connective behaving treatments to

Buckingham H.A. (2006). A study of the relationship between headmasters’independent schools as perceived by teachers Souther connectica state university New Haven CT.

Chen X and Hui C and Sego D. J. (1998) the role of organizational citizenship behavior in turnover: Conceptualization and preliminary tests Human Relation 46(6) P 759-765.

Ergenli. Aziz Saglam. Guler and Metin. Selin (2007). “Psychologicalempowerment and its relationship to trust in immediatemanagers” Journal of business research Vol.60 PP 41-49.

Frese M. & Fay D. (2001). Personal initiative: Anactive performance conceptfor work in the 21stcentury. Research in Organizational Behavior 23(1) 133–187.

Hofsted Greet. (1991) Culture and organization. New York: McGraw Hill..

Hossam M. and Abu Elanain (2008) “An Investigation of the Relationship of Openness to Experience and Organizational Citizenship Behavior” Journal of American Academy of Business 13 (1) 72-78.

Kalichman. (2002) human resource management the modulate fact of organization political perception on the adverse effect of work stress– the case of bank industry.

Lemons M (2001) Procedural Justice in Promotion Decision: Using Perceptions of fairness to Build Employee Commitment. Journal of Managerial Psychology 2001; 16(4): 268-80.

Maslach c. and Jackson (1981). The measurement of experienced burnut. Journal of accupational behavior. No:2 p-p.113.

Maslach C(2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology;Vol.52 p397-420.

Maslach C. Jackson S. E leiter. (2005). Burnout in organizational setting. Appl : ed social Psychology. 5 133- 155.

Maslach .C. (2003). Job Burnout: New Directions in Research and Intervention. (Psychology Department University of California. merican psychological Society).

McAdory A.R. (2004). Transactional and Transformational Leadership: Differences between. Available at: www.proquest.com.

Niehoff B. P. & Moorman R. H (1993) Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal 36 527-559.

Peterlok Robert Westwood John Carawford (2005) Perceptions of organizational subculture and their significance for organizational commitment Applied Psychology: An International Review 54(4) P 490-514.

Randal D. & Cote J. (1991). Interrelationships ofwork commitment contribution. Work and Occupations 18 194-211.

Randal D. & Cote J. (1991). Interrelationships ofwork commitment contribution. Work and Occupations 18 194-211.

Roy. Yong. J. C & Lyenger. Sheena. S (2005). “Empowerment through choice? a critical analysis of the effects of choice in organizations” Research in organizational behaviors Vol.27 PP 41-79.

Shuffle (2004) the staff burnout syndrome in alternative in situations. Psychotherapy theory. Research and practice Vol 14 No 7.

Somaye Gharibvand(2012) The Relationship between Malaysian Organizational Culture Participative Leadership Style and Employee Job Satisfaction among MalaysianEmployees from Semiconductor Industry. International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 16 [Special Issue – August 2012].

Thompson S (2001) The Effects of Perceived Justice on satisfaction and Behavior Intentions: the Case of Computer Purchase. Journal of Distribution Management 2001; 29(2): 109-24.

Wiles K. [Supervision for better schools]. (Trans. By Tousi MA). Tehran: State Management Training Center;2003. [Persian].

wong.J. & Cheung.M. (2003). Prediction of Performance Facets UsingSpecific Personality Trait in the Chinese Context. Journal of vocational behavior.vol 6. issue.4.45-61.

Zimmerman. M. A (2004).“Empowermenttheory: psychological organizational and community levels of analysis” In rappaport j seidmane Eds Handbook of community psychology. New york kluwer academic/plenum publishers PP 43–63.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.