فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف پیشرفت

دارای منابع

رفرنس دهی استاندارد

جهت گیری هدف پیشرفت:

بیش از دو دهه است که اکثر کارهای نظری و تجربی جهت گیری های انگیزشی[۱]بر انگیزش پیشرفت تمرکز یافته است. پیشینه پژوهش بر روی انگیزش پیشرفت در سال های اخیر به سمت چارچوب مفهومی گسترده تری برای سازماندهی مولفه های شناختی و عاطفی انگیزش جهت یافته است (ایمز،۱۹۹۲). تئوری جهت گیری هدف[۲] از جمله نظریه های انگیزش پیشرفت و اهداف پیشرفت[۳] آمده است یا جهت گیری های دو بخشی[۴] هستند و یا بصورت سه بخشی[۵] مطرح شده است. خاستگاه جهت گیری های انگیزشی به میزان زیادی برخاسته از کارهای دینر و دوک[۶] (۱۹۷۸، ۱۹۸۰)، ایمز و آرچر[۷] (۱۹۸۷، ۱۹۸۸)، نیکولز[۸] (۱۹۸۴)، دودا و نیکولز[۹](۱۹۹۲)، ایمز[۱۰](۱۹۹۲)، تورکیدسن و نیکولز[۱۱](۱۹۹۸)، دوک و لگت[۱۲](۱۹۹۸) و همچنین روبرتز، تریشر و کاواسانیو[۱۳](۱۹۹۷) و مارش[۱۴](۱۹۹۴) است.

الف: مفاهیم و تنوع جهت گیری های هدف

تئوری ها و مدل های متعددی در بحث از جهت گیری هدف مطرح شده است. اما هسته مفهومی همه آنها این است که چه قصد و نیتی برای فعالیت و رفتارهای مرتبط با پیشرفت وجود دارد. مفهوم جهت گیری هدف را باید از مفاهیمی مانند هدف گذاری[۱۵]و رویکرد هدف- محتوی[۱۶]تفکیک نمود. تئوری های هدف گذاری مانند تئوری لوکی و لاتم[۱۷](۱۹۹۰) بر دستیابی به اهداف خاص و نهایی مانند حل ده مساله بصورت صحیح تاکید دارد. لیکن تئوری جهت گیری هدف این بحث را مطرح می سازد که چرا فرد می خواهد ده مساله را صحیح حل نماید و چگونه به حل این مسایل مبادرت می ورزد. تفاوت این دو با رویکرد هدف- محتوی مانند تئوری فورد[۱۸](۱۹۹۲) در این است که رویکرد هدف-محتوی تاکید بر اهدافی دارد که منجر به هدایت رفتار می شود. در حالی که جهت گیری هدف بر مقصد و نیت برای پیشرفت در تکالیف تاکید دارد (پنتریچ و شانک[۱۹]، ۲۰۰۲).


[۱] -Motivational orientation

[2] .Goal orientation

[3] .Achievement goals

[4] .Dichotomous

[5] . .Trichotomous

[6] . Diener & Dweck

[7] . Ames & Archer

[8] .Nicolls

[9] .Duda & Nicolls

[10] .Ames

[11] .Thorkidsen & Nicolls

[12] .Dweck & Legget

[13] .Roberts Treasure &Kavassanu

[14] .Marsh

[15] .Goal setting

[16] .Goal-content

[17] .Locke & Latham

[18] .Ford

[19] .Pintrich & Schunk

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.