فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخشش و انتقام

دارای منابع کامل (فارسی و انگلیسی)

دارای رفرنس دهی استاندارد

تعداد صفحات :۴۱

فرمت: docx

بخشی از متن :

بخشش

۲-۱-۱٫ تعریف بخشش

از بخشش تعاریف گوناگونی به عمل آمده است‌ که‌ بـرخی‌ از آنـها بیش‌تر به جنبه‌های‌ بیرونی و محیطی‌ و برخی به عوامل درونی و روانی افراد بیش‌تر تأکید کرده است.در این‌جا به عنوان نمونه، به‌ دو تعریف از این تعاریف‌ اشاره‌ می‌کنیم که‌ عبارت‌اند:

تعریف نورث (۱۹۸۷) و تعریف ان رایت و همکاران (۱۹۹۱).

نورث، تعریف بسیار‌ جالبی از بخشش بـین فـردی عـرضه کرده است. براساس تعریف او: بخشش عـبارت اسـت‌ از‌ تـغییر اردای(همراه با خواست) و آگاهانه و آزادانه قلبی، و نتیجه‌ موفقیت‌آمیز کوشش‌ فعالی‌ برای جایگزینی افکار بد با‌ اندیشه‌های‌ خوب، تندی و عصبانیت با احساس ترحم و شفقت. بخشودن عـبارت اسـت از غـلبه بر احساسات‌ منفی(از‌ قبیل: عصبانیت، تنفر، کینه، انتقام‌جویی) و جایگزین‌کردن آن‌ها با احـساسات‌ مـثبت(از‌ قبیل: شفقت، ترحم، خیرخواهی، عشق، علاقه)، ولی‌ این فرآیند زمانی‌ بخشش‌ نامیده می‌شود و دارای‌ ارزش‌ اخلاقی‌ است، که درست و برای دلایل درستی صورت گرفته باشد. اگر قرار بـود کـه انـسان قرصی‌ را مصرف‌ کند که عصبانیت و کینه‌توزی او‌ را‌ به افکار‌ مثبت‌ و انـسان دوستانه تبدیل کند، این‌ امر، موردی از بخشش به حساب نمی‌آمد و ارزش اخلاقی بخشش را‌ نداشت(نورث، ۱۹۸۷).

«نورث» در این تعریف، ابتدا به عاطفی عفو و گـذشت‌ کـه‌ در‌ آرامـش‌ روانی و کاهش‌ اضطراب‌ و کینه‌توزی مؤثر است تأکید نموده است، و سپس تلویحا بـرای فـرآیند عفو و گذشت‌ اهمیت قایل شده است‌ که‌ فرآیندی‌ منحصر به فرد است و تنها نتیجه‌ را‌ در‌ نظر‌ نگرفته‌ اسـت؛ یعنی، در‌ حـقیقت، عفو و گـذشت محصول مجموعه‌ای از تغییرات اساسی، در بینش نسبت به‌ افرادی است که ما را ناراحت کرده‌اند(نورث، ۱۹۸۷).

«ان رایت» و هـمکارانش(۱۹۹۱) پس از تـعریف «نورث»(1987)، بخشش را این‌گونه‌ تعریف نکرده‌اند: تمایل به صرف نظر کردن از حق‌ خویش‌ برای بروز خشم و کینه، قضاوت‌ منفی و رفتارهای بـی‌توجهانه، نسبت بـه فردی که غیر منصفانه موجب رنجش فرد شده است؛ هم‌چنین پرورش رفتارهایی از قبیل: ترحم و شفقت، انسانیت‌ و حـتی عـشق و عـلاقه‌ نسبت‌ به فرد خاطری، هرچند که لیاقت دریافت این رفتارها و منش‌های انسانی را نداشته باشد. بعد از این‌ تعریف، «ان رایت» و هـمکاران تـأکید می‌کنند که باید برای فهم این‌ تعریف‌ به نکات زیر توجه‌ داشت:
….
..
.

منابع فارسی

بیاضی، محمدحسین؛ گوهری، زکیه؛ حجت، سیدکاوه؛ بهراد، آرمان. (۱۳۹۲). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب.مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی، دوره ۵، شماره ۵: ۵۶-۴۳٫

پوراسمعلی، اصغر؛ بیرامی، منصور؛ هاشمی، تورج. (۱۳۹۱). رابطه عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش در بین دانشجویان.اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی)،دوره ۶ ، شماره ۲۳: ۹۳-۸۳٫

پیرساقی، فهیمه؛ نظری، علی محمد؛ نعیمی، قادر؛ شفائی؛ محمد. (۱۳۹۴).تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی.روان پرستاری،دوره ۳، شماره ۱: ۶۹-۵۹٫

خدابخش، محمد رضا و کیانی، فریبا. (۱۳۹۲). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان.مجله تحقیقات نظام سلامت،۹ (۱۰): ۱۰۶۱-۱۰۵۰٫

خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ بسازی مطلق، طیبه؛ تاجیک اسماعیلی، عزالله؛ تقوایی، داوود؛ رحمتی زاده، معصومه. (۱۳۹۳). طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش صمیمانه در مردان متاهل پیمان شکن و غیر پیمان شکن.روان پرستاری،دوره ۲: شماره۳: ۲۳-۱۲٫

داتیلیو، فرانک و بیرشک، بهروز. (۱۳۸۵).رفتار درمانی شناختی زوج ها- بخش دوم: مقاله مروری.تازه های علوم شناختی،سال ۸، شماره ۳: ۸۰-۷۱٫

داتیلیو، فرانک. (۲۰۱۰).درمان شناختی رفتاری با زوجها و خانواده ها: راهنمای جامع برای درمانگران. ترجمه نبی الله خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی (۱۳۹۱). تهران: ارجمند.

ذوالفقاری، مریم؛ فاتحی زاده، مریم؛ عابدی، محمد رضا. (۱۳۸۷). تعیین رابطه بین طرحواه های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان.خانواده پژوهشی،سال چهارم، شماره۱۵: ۲۶۱-۲۴۷٫

زندی پور، طیبه؛ آزادی، شهدخت؛ ناهید پور، فرزانه. (۱۳۹۰). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج های مراجعه کننده به مراکز بهداشت گچساران.فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره دوم:۱۸-۱٫

زندی پور، طیبه؛ شفیعی نیا، اعظم؛ حسینی، فاطمه. (۱۳۸۷). رابطه بخشش خیانت همسر و سلامت روان زنان متاهل.پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)، دوره ۷، شماره ۲۸: ۶۶-۵۳٫

شهامت، فاطمه. (۱۳۸۹). پیش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه. پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)،شماره ۲۰، دوره ۵: ۱۲۴-۱۰۳٫

غباری بناب، باقر. (۱۳۷۹). رفتار بخشایشگرانه در نهج الباغه، بررسی مبانی نظری و انسان شناختی و کشف اثرات روان شناختی آن.پژوهش های تربیت اسلامی، شماره ۴: ۳۱۰-۲۸۹٫

غباری بناب، باقر؛ کیوان زاده، محمد؛ و وحدتی تربتی. (۱۳۸۷). بررسی رابطه بین عفو و گذشت و سلامت روانی در دانشجویان علوم پزشکی.مجله روان شناسی و علوم تربیتی،سال ۳۸، شماره ۲: ۱۸۰-۱۶۷٫

فرانکن، رابرت. (۲۰۰۵).انگیزش و هیجان.مترجمان: حسن شمس اسفند آباد، غلامرضا، محمودی، سوزان امامی پور (۱۳۸۴).تهران: نشر نی.

قدیری، محمد حسین. (۱۳۸۴). مدیریت خشم.نشریه معرفت،شماره ۱۴: ۱۰۶-۹۳٫

کرمی، الهام؛ بهرامی، هادی؛ محمدی آریا، علیرضا؛ اصغرنژادفرید، علی اصغر؛ فخری، زهرا.(۱۳۹۲). رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بی خانمان وابسته به مواد.روان شناسی کاربردی، دوره ۷ ، شماره ۲ (پیاپی ۲۶): ۱۱۰-۹۳٫

لواف پورنوری، فرشاد؛ زهرا کار، کیانوش؛ و آذر هوش فتیده، زهرا. (۱۳۹۳). تبیین نقش اثر بخشی مداخله ی بخشش فرایند محور در کاهش انگیزه های انتقام جویی و دوری گزینی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی.مجله روان شناسی مدرسه،دوره ۳، شماره ۲: ۱۸۵-۱۷۰٫

..

.

منابع لاتین

Berry J. W. & Worthington E. L. Jr. (2001). Forgiveness relationship quality stress while imagining relationship events and physical and mental health.Journal of Counseling Psychology 48 447–455.

Bidadian M. Bahramizadeh H. & Poursharifi H. (2011). Obesity and Quality of Life: The Role of Early Maladaptive Schemas.Journal of Social and Behavioral Sciences 30 993-998.

Brock Joy. P. (2014).Examining the Relationships between Early Maladaptive Schemas Forgiveness and Vengeance. Doctoral dissertation Regent university. Retrieved from http.proquest.com/docriew/1534533290.

Bromberger J. T. & Marrhews K. A. (1996). A زfeminineس model of vulnerability to depressive symptoms: A longitudinal investigation of middle-aged woman.Journal of Personality and Social Psychology 70 591-598.

Buss D. M. (1996).Social adaptation and the five major factors of personality. In J. S. Wiggins (Ed.) The five-factor model of personality: Theoretical perspectives (pp. 180-207). New York: Guilford Press.

Ciuluvica C. Ameriob P. Fulcheri M. (2014). Emotion Regulation Strategies and Quality of Life in Dermatologic Patients .Procedia – Social and Behavioral Sciences 127:661 – 665.

Coats A. H. &Blanchard-Fields F. (2008). Emotion regulation in interpersonal problems: the role of cognitive-emotional complexity emotion regulation goals and expressivity.Psychol Aging;23(1):39-51.

Corral C. &Calvete E. (2014). Early maladaptive schemas and personality disorder traits in perpetrators of intimate partner violence.Span J Psychol 17: 10.1017.

Enright R. D & The Human Development study Group (1991).The moral development of forgiveness. In Hand book of moral behavior and development. Ed W. kurtines and J. GEWIRTZ vol I 123-152. Hillsdale N. J Erlboum.
Enright R. D. & Fitzgibbons R. P. (2000).Helping clients forgive: An empirical guide forresolving anger and restoring hope. Washington DC: APA.

Fitzgibbons R. P. (1986). The cognitive and emotive uses of forgiveness in the treatment of anger.Psychotherapy 23 629-633.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.