فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

مبانی نظری و پیشینه تبیین شاخص های تقسیمات محله ای

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۱-۲ مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۱-۲ توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲ مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۳-۱-۲ محله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۴-۱-۲ مدیریت محلی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۵-۱-۲ برنامه ریزی محله محور ………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۶-۱-۲ تقسیمات محله ای (محله بندی) ……………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲ مکاتب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۲-۲ مکتب ساختارگرایی ………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲ رویکردها ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳-۲ رویکرد توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………. ۲۶

۱-۱-۳-۲ حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۳-۲ مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۳-۱-۳-۲ توسعه اجتماعات محله ای …………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۲ رویکرد مدیریت یکپارچه شهری …………………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۳-۲ رویکرد های نوین به محله ………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۲ نظریه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۱-۳-۲ تئوری نو شهرگرایی ………………………………………………………………………………………………… ۴۳

۴-۲ مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۱-۴-۲ مدل های ساخت شهر ……………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۴-۲ مدل شهرهای سالم …………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۶_۲ تجارب ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۶-۲ مدل اندازه ی محله در غرب …………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۶-۲ مدل اندازه ی محله در ایران …………………………………………………………………………………….. ۵۷

۷_۲ نتایج مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۲ مفاهیم:

۱-۱-۲ توسعه پایدار شهری:[۱]

واژه توسعه پایدار را اولین بار به طور رسمی برات لند در سال ۱۹۸۷ در گزارش (آینده ی مشترک ما) مطرح کرد. این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی” اداره و بهره برداری صحیح و کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با به کارگیری امکانات فنی و ساختار و تشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و اینده به طور مستمر و رضایت بخش” امکان پذیر می شود. (مکنون، ۱۳۷۴: ۵)

جامع ترین و علمی ترین تعریف توسعه پایدار کمسیون برات لند:” توسعه ای که در جهت رفع نیازهای نسل کنونی باشد، بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان کاهش دهد.” توسعه پایدار بر حفاظت از محیط زیست، اقتصاد پایدار، رفاه افراد فقیر، امکان بهبود استانداردهای زندگی و استفاده درست و بهینه از منابع می باشد (نمازی، ۱۳۷۴: ۴۴).

نظریه توسعه پایدار شهری، حاصل بحثهای طرفداران محیط زیست درباره مسائل زیست محیطی به خصوص محیط زیست شهری است که به دنبال نظریه ی توسعه پایدار برای حمایت از منابع محیطی ارائه شد. در این نظریه موضوع نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدپذیر مطرح است (Blowers 1994: p.6) .

در توسعه پایدار شهری مسائلی مانند: جلوگیری از آلودگی محیط شهری، کاهش ظرفیتهای تولید محیط محلی، حمایت از بازیافتها ، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و از بین بردن فقر مطرح است (Clark 1992 :pp.140_147).


[1] Urban Sustainable Development

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.