فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

مبانی نظری و پیشینه تبیین اعتیاد و مولفه های ابراز وجود

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

نظریه های موجود در تبیین اعتیاد…………………………………….۱۲

نظریه روان تحلیلگری……………………………………………..۱۲

رفتارگرایان شناختی……………………………………………..۱۵

روان شناسی خود……………………………………………….۱۵

نظریه های زیستی روانی……………………………………..۱۶

نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد………………………………..۱۶

نظریه های مشوق مثبت اعتیاد……………………………….۱۷

نظریه های اجتماعی-فرهنگی………………………۱۹

۱-نظریه بی هنجاری………………………………………۱۹

۲-نظریه انزواطلبی مرتون…………………………..۲۰

۳-نظریه برچسب زنی……………………………………۲۱

۴-نظریه انتقال فرهنگی………………………………..۲۱

۵-نظریه تفسیر انتخاب عقلایی…………………………………۲۳

متغیرهای علت شناختی سوءمصرف مواد…………………………۲۴

متغیرهای روانشناختی…………………………………..۲۴

تغییرات خلقی……………………………………………………۲۴

شخصیت و ارتباط آن با مصرف مواد……………………………….۲۷

مکانیزم های زیست شناختی…………………………۲۸

مکانیزم های احتمالی…………………………………۲۹

تعاملات زیست شناختی در مصرف مواد و الکل…………………۳۱

متغیرهای اجتماعی و فرهنگی……………………..۳۲

انواع مواد مخدر…………………………………………….۳۳

معروفترین داروهای اعتیاد آور……………………..۳۶

همراهی سوءمصرف مواد و سایر اختلالات روانپزشکی………۳۸

ابراز وجود: تعریف و مولفه های آن……………….۴۰

-سبک های پاسخ……………………………..۴۲

سبک غیر ابرازمندانه………………………..۴۲

سبک پرخاشگرانه………………………………….۴۳

سبک ابرازمندانه……………………………………….۴۴

ویژگی های رفتار ابراز وجودمندانه…………………….۴۶

مولفه های ابراز وجود…………………………………….۴۷

مولفه های رفتار آشکار ابراز وجود……………………….۴۷

مولفه های پنهان ابراز وجود……………………….۵۰

حقوق و مسولیت های ابراز وجود…………………۵۵

حقوق بشر برای ابراز وجود………………………..۵۵

-منابع تکوین خود…………………………………۵۷

الف:خود مشاهده گری……………………………….۵۸

ب:مقایسه اجتماعی…………………………..۵۹

ج:پسخوراندهای اجتماعی……………………………۶۰

آسیب شناسی روانی در سطح فردی………………………۶۱

افزایش خود مشاهده گری، کاهش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی….۶۲

کاهش خودمشاهده گری،افزایش مقایسه اجتماعی و پسخوراند اجتماعی…..۶۳

پیشینه پژوهشی (بررسی متون)………………………..۶۴

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.