فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات شفاهی

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات شفاهی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- ارتباطات شفاهی.. ۱۵

۲-۲-۱- ارتباطات.. ۱۵

۲-۲-۲- مهارت ارتباطی.. ۱۵

۲-۳- تبلیغات شفاهی و ابزار آن. ۲۰

۲-۳-۱- اهمیت تبلیغات شفاهی.. ۲۳

۲-۳-۲- متغیرهای تبلیغات شفاهی.. ۲۵

۲-۳-۳- ارتباطات.. ۲۵

۲-۴- تمایل رفتاری.. ۲۸

۲-۴-۱- تکرار بازدید. ۲۸

۲-۴-۲-تبلیغات شفاهی و تمایلات رفتاری مصرف کننده ۲۹

۲-۵- ارزش ادراک شده ۳۰

۲-۵-۱- ارزش ادراک شده و تبلیغات شفاهی.. ۳۱

۲-۶- ریسک ادراک شده ۳۳

۲-۷- رضایت.. ۳۶

۲-۸- مدل های مختلف در زمینه تبلیغات شفاهی.. ۴۰

۲-۸-۱- مدل توسعه وفاداری و تبلیغات شفاهی مثبت فلاویان و همکاران. ۴۰

۲-۸-۲- مدل توسعه تبلیغات شفاهی مثبت مولیناری.. ۴۰

۲-۸-۳- مدل ارزش ادراک شده توسط مصرف کنندگان گیل و همکاران. ۴۱

۲-۹- مروری بر تحقیقات پیشین.. ۴۲

۲-۱۰- مدل پیشنهادی تحقیق.. ۴۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.