فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی بر سلامت اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی بر سلامت اجتماعی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۴۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- پیشینه ی تحقیق.. ۱۲

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۱۲

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۶

۲-۳- مبانی نظری.. ۲۱

۲-۳-۱- مقدمه. ۲۱

۲-۳-۲- سلامت اجتماعی.. ۲۱

۲-۳-۳- نظام اجتماعی قدیم و جدید. ۲۳

۲-۳-۴- محیط اجتماعی.. ۲۷

۲-۳-۴-۱- دلبستگی مکانی.. ۲۷

۲-۳-۴-۲- تعاریف دلبستگی مکانی.. ۲۸

۲-۳-۴-۲-۱- نظریات دلبستگی مکانی.. ۲۹

۲-۳-۴-۳- مدلهای دلبستگی مکانی.. ۳۳

۲-۳-۴-۴- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۱- عوامل کالبدی.. ۳۴

۲-۳-۴-۴-۲- عوامل اجتماعی.. ۳۵

۲-۳-۵- امنیت اجتماعی.. ۳۷

۲-۳-۵-۱- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۲- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی.. ۳۸

۲-۳-۵-۳- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی.. ۳۹

۲-۳-۶- محیط فیزیکی.. ۴۸

۲-۳-۶-۱- قابلیت پیاده مداری.. ۴۸

۲-۳-۶-۲- کاربردهای پیاده‌راه‌ها ۴۹

۲-۳-۶-۳- الگوهای رفتاری پیاده ۵۰

۲-۳-۶-۴- عوامل اجتماعی پیاده راه ها ۵۴

۲-۳-۶-۵- امنیت پیاده راه ها ۵۶

۲-۳-۷- امکانات ارتباطی.. ۵۸

۲-۳-۷-۱- تفاوت بین مکان و فضا ۵۹

۲-۳-۷-۲- روابط مردم در مکان.. ۵۹

۲-۳-۸- چارچوب نظری.. ۶۷

۲-۳-۹- مدل نظری تحقیق.. ۷۱

۲-۴- فرضیات تحقیق ۷۲

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.