فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۹

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن …………………………………………………… ۱۰

۲-۱- آب هوا (اقلیم) ……………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- عناصر آب و هوایی

۲- ۲-۱- دما …………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۲ – تاثیر تابش بر دما ………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱- مناطق انرژی تابشی ایران ……………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳- بارش ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۳-۱- نواحی بارشی ایران ……………………………………………………………… ۱۸

۲-۳ – عوامل آب و هوایی

۲-۳-۱- عرض جغرافیایی و تابش ………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۲- دوری و نزدیکی به دریا …………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۳- ارتفاع از سطح دریا ……………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۴ – رطوبت ……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۴-۱- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ………………………………………………….۲۳

۲-۳-۵ باد ……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴- خشکسالی ……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱- انواع عمده خشکسالی ……………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۲- خشکسالی در ایران ………………………………………………………………… ۲۸

پدیده ال نینو ………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۳- انواع خشکسالی ……………………………………………………………………. ۳۱

خشکسالی هواشناسی ………………………………………………………………………… ۳۲

خشکسالی کشاورزی ………………………………………………………………………… ۳۳

خشکسالی هیدرولوژیکی ……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۴- آغاز و خاتمه خشکسالی …………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۵- فراوانی خشکسالی …………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۶- وسعت منطقه ای خشکسالی ……………………………………………………….. ۳۹

۲-۴-۷- دوره تناوبی رخداد خشکسالی …………………………………………………….. ۳۹

۲-۵- تعاریف و مفاهیم توسعه ………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۱- شاخص های توسعه ………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶- مفاهیم توسعه پایدار …………………………………………………………………… ۴۷

۲-۶-۱- شاخص های توسعه پایدار …………………………………………………………. ۴۹

۲-۷-۱- تعریف روستا ………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۲- توسعه روستایی ……………………………………………………………………. ۵۰

۲-۸-۱- برنامه چیست ؟ …………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۸-۲- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ………………………………….. ۵۴

مقدمه

در هر مطالعه مبانی نظری یعنی ادبیات مطالعه از برجستگی ویژه ای بر خوردار است . چون دانستن تعاریف و مفاهیم می تواند ما را در شفاف سازی مطالعه کمک کند. لذا با این دیدگاه تلاش شد تا به تعریف واژه هایی که ابعاد بنیادی مطالعه را تشکیل می دهد ، بپردازیم ؛ و بر مبنای آن روند مطالعه را شکل دهیم و نتایج مورد نظر را از آن استخراج کنیم و در نهایت با حصول نتایج ، پیشنهادات را ارائه نماییم .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.