فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تاثیر خشکسالی بر توسعه پایدار

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۴۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه …………………………………………………………………………………………… ۹

تعاریف و مفاهیم آب و هوا و عناصر آن …………………………………………………… ۱۰

۲-۱- آب هوا (اقلیم) ……………………………………………………………………………۱۱

۲-۲- عناصر آب و هوایی

۲- ۲-۱- دما …………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۲ – تاثیر تابش بر دما ………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲-۱- مناطق انرژی تابشی ایران ……………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳- بارش ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲-۳-۱- نواحی بارشی ایران ……………………………………………………………… ۱۸

۲-۳ – عوامل آب و هوایی

۲-۳-۱- عرض جغرافیایی و تابش ………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۲- دوری و نزدیکی به دریا …………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۳- ارتفاع از سطح دریا ……………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۴ – رطوبت ……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۳-۴-۱- رطوبت مطلق و رطوبت نسبی ………………………………………………….۲۳

۲-۳-۵ باد ……………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴- خشکسالی ……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱- انواع عمده خشکسالی ……………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۲- خشکسالی در ایران ………………………………………………………………… ۲۸

پدیده ال نینو ………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۳- انواع خشکسالی ……………………………………………………………………. ۳۱

خشکسالی هواشناسی ………………………………………………………………………… ۳۲

خشکسالی کشاورزی ………………………………………………………………………… ۳۳

خشکسالی هیدرولوژیکی ……………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۴- آغاز و خاتمه خشکسالی …………………………………………………………… ۳۸

۲-۴-۵- فراوانی خشکسالی …………………………………………………………………. ۳۸

۲-۴-۶- وسعت منطقه ای خشکسالی ……………………………………………………….. ۳۹

۲-۴-۷- دوره تناوبی رخداد خشکسالی …………………………………………………….. ۳۹

۲-۵- تعاریف و مفاهیم توسعه ………………………………………………………………. ۴۱

۲-۵-۱- شاخص های توسعه ………………………………………………………………… ۴۵

۲-۶- مفاهیم توسعه پایدار …………………………………………………………………… ۴۷

۲-۶-۱- شاخص های توسعه پایدار …………………………………………………………. ۴۹

۲-۷-۱- تعریف روستا ………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۲- توسعه روستایی ……………………………………………………………………. ۵۰

۲-۸-۱- برنامه چیست ؟ …………………………………………………………………….. ۵۲

۲-۸-۲- برنامه ریزی و جایگاه آن در اهداف توسعه ای ………………………………….. ۵۴

مقدمه

در هر مطالعه مبانی نظری یعنی ادبیات مطالعه از برجستگی ویژه ای بر خوردار است . چون دانستن تعاریف و مفاهیم می تواند ما را در شفاف سازی مطالعه کمک کند. لذا با این دیدگاه تلاش شد تا به تعریف واژه هایی که ابعاد بنیادی مطالعه را تشکیل می دهد ، بپردازیم ؛ و بر مبنای آن روند مطالعه را شکل دهیم و نتایج مورد نظر را از آن استخراج کنیم و در نهایت با حصول نتایج ، پیشنهادات را ارائه نماییم .

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.