فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلdocx
حجم فایل۸۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۲-۲) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵

۲-۲-۱) جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۲-۲-۲) ابعاد جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲-۲-۳) شاخص­های جهانی­شدن………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۳-۱) شاخص­های ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۳-۲) شاخص­های غیر ترکیبی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۴) نقد شاخص­های جهانی­شدن……………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۵) شاخص جهانی­شدن KOF………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF…………………………………………………………………………………… 18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF………………………………………………………………………………….. 19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF……………………………………………………………………………………. 20

2-3) تعریف تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱) طبقه بندی تورم……………………………………………………………………………………………………………………….­­­­­­­­­­­ 20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱-۲) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول………………………….. ۲۱

۲-۳-۱-۳) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها ………………………… ۲۱

۲-۳-۲) علل و ریشه­های تورم………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۳-۲-۱) علل عارضی تورم……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۲-۲) علل اقتصادی تورم……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۴-۲) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم…………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم…………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۶) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها………………………………………… ۲۹

۲-۶-۱) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۶-۲) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم…………………… ۳۰

۲-۶-۳) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی……………………………………… ۳۰

۲-۶-۴) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی…………………………………… ۳۱

۲-۷) مروری بر مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۷-۱) پژوهش‏‌های خارجی………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۲) پژوهش‏های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.