فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

مبانی نظری و پیشینه تاثیر احداث ساختمان های بلند مرتبه بر کاربری های شهری

دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱- مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱- مفهوم ساختمان بلند……………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۲- اپارتمان……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۳- مجتمع های مسکونی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۴- کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۵- حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۶- خدمات شهری…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲- پیشینه ساختمان های بلند ………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۳- سوابق قانونی بلند مرتبه سازی در ایران……………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴- مفاهیم و نظرات مرتبط با مجتمع های مسکونی ……………………………………………………………. ۲۸

۲-۴-۱- مکتب شیکاگو…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۲- مکتب مدرنیسم یا نوگرایی…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۳- مکتب ساخت گرایی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۴- مکتب امایش انسانی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۵- مکتب پست مدرنیسم …………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۶- توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۷- رویکرد پایداری………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۵- بلند مرتبه سازی و منطق متراکم و فرسوده شهری ……………………………………………………….. ۳۶

۲-۶- اثر بلند مرتبه سازی در افزایش تراکم ساختمانی و زمین مسکونی……………………………….. ۳۸

۲-۷- اثر بلند مرتبه سازی در سطح معابر و شبکه ترافیک شهری…………………………………………… ۳۸

۲-۸- اسیب شناسی بلند مرتبه سازی………………………………………………………………………………………… ۳۹

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

مقدمه

روندروبه رشدجمعیت شهری،شاخص مهمی دربررسی ساختاراجتماعی و اقتصادی انسان درسده۲۱است. ازدیدگاه جهانی،درسال تنها۲۹٪جمعیت جهان درشهرها زندگی میکردند که این رقم درسال۱۹۹۰ به ۴۵٪ رسید و اکنون از مرز۵۰٪ فراتررفته است وپیش بینی می شود که در سال۲۰۲ ۰میلادی۶۲٪ جمعیت جهان راشهرنشینان (بویژه درکشورهای درحال توسعه) تشکیل دهند (پاک،۱۳۸۳: ۱۶).

مسائلی از، قبیل افزایش جمعیت،نیاز به اسکان بیشتر مردم در شهرها، ضرورت استفاده بیشتر از زمین در مراکز پرتراکم شهرها ،ضرورت بازسازی و نوسازی در مناطق شهری ،تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در مراکز شهرها و ضرورت کاهش هزینه های ناشی از گسترش افقی شهرها جزء عواملی بوده است که ساخت بناهای بلند را به عنوانی که ضرورت در شهرهای بزرگ جهان مطرح نموده است(گلابچی،۱۳۸۰: ۹).

اندیشه بلند مرتبه سازی و برجسازی طی حیات خود، همواره از سوی صاحبنظران مسائل اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی مورد تحلیل وانتقاد واقع شده است . با این حال حضور این پدیده تداوم داشته و به عرصه فعالیت خود افزوده است (عزیزی،۱۳۷۸: ۳۶).

در کشور ما نیز همانند دیگر کشور­های جهان، با افزایش روز افزون جمعیت ، پدیده بلند مرتبه سازی مورد توجه قرار گرفته است که در پی گسترش این ایده بسیاری از شهرها با مسائل و مشکلات متعددی مواجه شدند که شماری از آنها در سطح جهان گریبانگیر بسیاری از شهرهاست. از این رو با توجه به مشکلات متعدد، مفهوم “بلند مرتبه سازی” در شهر قائم شهر حول محورهای متعددی قابل بررسی است که دراین فصل به مفاهیم، نظرات و مسائل متعدد پیرامون این موضوع پرداخته می شود.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.