فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تئوری ذهن و هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تئوری ذهن و هوش هیجانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

شناخت اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۱۴

تئوری ذهن……………………………………………………………………………………………… ۱۷

تعریف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… ۱۹

مبانی نظری تئوری ذهن……………………………………………………………………………… ۲۱

رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن……………………………………… ۲۴

رویکرد نظریه نظریه……………………………………………………………………………….. ۲۴

نظریه پودمانی (مدولار)…………………………………………………………………………… ۲۷

رویکرد شبیه سازی……………………………………………………………………………….. ۲۹

رویکرد پیمانه ای…………………………………………………………………………………… ۳۱

حالت­ های ذهنی……………………………………………………………………………………….. ۳۴

بازنمایی و فرابازنمایی……………………………………………………………………………….. ۳۸

تکالیف تئوری ذهن…………………………………………………………………………………… ۳۹

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان……………………………………………………………….. ۴۰

ارتباط تئوری ذهن با سایر توانایی ها……………………………………………………………….. ۴۱

هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….. ۴۳

تعریف هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. ۴۶

ابعاد هوش هیجانی…………………………………………………………………………………….. ۴۸

مهارتهای هوش هیجانی………………………………………………………………………………. ۵۰

هوش هیجانی و بهرۀ هوشی ……………………………………………………………………….. ۵۱

نظریه ­های هوش هیجانی………………………………………………………………………………. ۵۱

نظریه­ های توانایی……………………………………………………………………………………. ۵۲

نظریه ­های ترکیبی……………………………………………………………………………………. ۵۲

مدل­های هوش هیجانی…………………………………………………………………………………. ۵۳

مدل توانایی مایر و سالووی………………………………………………………………………. ۵۳

مدل ترکیبی گلدمن…………………………………………………………………………………. ۵۴

مدل ترکیبی بار آن………………………………………………………………………………….. ۵۶

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس…………………………………………………………. ۵۹

تقویت هوش هیجانی……………………………………………………………………………………… ۶۰

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی……………………………………………………………………. ۶۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.