فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

مبانی نظری و پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲٫۱- مقدمه ۱۵

۲٫۲- مفاهیم بودجه ۱۶

۲٫۳- تعاریف بودجه ۱۷

۲٫۳٫۱- تعاریف از جنبه سیاسی ۱۷

۲٫۳٫۲ -تعاریف ازجنبه های اقتصادی و مالی ۱۷

۲٫۳٫۳- تعاریف از جنبه های برنامه ای و مدیریتی ۱۸

۲٫۳٫۴- تعاریف از جنبه توسعه اقتصادی و اجتماعی ۱۸

۲٫۴- تعاریف علمی و تجربی بودجه ۱۹

۲٫۵- تعاریف حقوقی و قانونی بودجه ۱۹

۲٫۶- عوامل مشترک در تعاریف بودجه ۲۰

۲٫۷- مقاصد و اهداف بودجه ریزی ۲۱

۲٫۸- وظایف بودجه ریزی ۲۲

۲٫۹- روش های پیش بینی درآمد ۲۲

۲٫۱۰- روشهای برآورد هزینه ۲۳

۲٫۱۰٫۱- بودجه سنتی ۲۳

۲٫۱۰٫۲- بودجه ریزی افزایشی(تفاضلی) ۲۳

۲٫۱۰٫۳- بودجه ریزی برنامه ای ۲۴

۲٫۱۰٫۴- نظام طرح ریزی، برنامه ریزی، بودجه ریزی ۲۴

۲٫۱۰٫۵- بودجه بندی بر مبنای صفر ۲۵

۲٫۱۰٫۶- بودجه ریزی انعطاف پذیر یا سایه ای ۲۶

۲٫۱۰٫۷- روش بودجه ریزی مدیریت بر مبنای هدف ۲۷

۲٫۱۰٫۸- روش بودجه ریزی عملیاتی ۲۷

۲٫۱۱- بودجه ریزی عملیاتی ۲۸

۲٫۱۱٫۱- ماهیت بودجه ریزی عملیاتی ۲۹

۲٫۱۱٫۲- ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی ۳۰

۲٫۱۱٫۳- وظایف بودجه عملیاتی ۳۱

۲٫۱۱٫۴- مزایای بودجه ریزی عملیاتی ۳۴

۲٫۱۲- الزامات بودجه ریزی عملیاتی ۳۷

۲٫۱٫۳- مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی ۳۸

۲٫۱۴- فواید بودجه ریزی عملیاتی ۴۰

۲٫۱۵- تحولات نظام بودجه ریزی ۴۱

۲٫۱۶- مسیر بودجه ریزی عملیاتی نوین ۴۴

۲٫۱۷- تجربه برخی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی ۴۸

۲٫۱۸- نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۵۴

۲٫۱۸٫۱- سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران ۵۶

۲٫۱۸٫۲- الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۵۸

۲٫۱۹- مشکلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران: ۶۱

۲٫۲۰- روند حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران ۶۷

۲٫۲۱- موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرائی استان سمنان ۷۰

۲٫۲۱٫۲- عوامل محیطی ۷۰

۲٫۲۱٫۲- عوامل اجرائی ۷۳

۲٫۲۱٫۳- عوامل کنترلی ۸۰

۲٫۲۲- مدل مفهومی ۸۲

۲٫۲۳- تحقیقات گذشته ۸۲

۲٫۲۳٫۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۸۲

۲٫۲۳٫۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۸۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.