فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

مبانی نظری و پیشینه بزهکاری و قتل های سریالی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بزهکاری ……………………………………………………………………………………………………… ۸

مفهوم بزهکاری ……………………………………………………………………………………………… ۹

انواع بزهکاری ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بزهکاری اتفاقی و حرفه ای ……………………………………………………………………………….. ۱۱

بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی …………………………………………………………………….. ۱۲

بزهکاری بزرگسالان و اطفال……………………………………………………………………………… ۱۳

بزهکاری مردان و بزهکاری زنان………………………………………………………………………….. ۱۴

طبقه بندی بزهکاران…………………………………………………………………………………………. ۱۵

طبقه بندی لمبروزو…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زیلینگ…………………………………………………………………………………………… ۱۶

طبقه بندی زابو………………………………………………………………………………………………… ۱۷

طبقه بندی پیناتل……………………………………………………………………………………………… ۱۷

نظریه های بزهکاری ………………………………………………………………………………………… ۱۹

تبیین های زیست شناختی…………………………………………………………………………………… ۱۹

سیماشناسی …………………………………………………………………………………………………… ۱۹

جمجمه شناسی ………………………………………………………………………………………………. ۲۰

دیدگاه اثبات گرایی…………………………………………………………………………………………. ۲۰

نظریه های تیپ بدنی ……………………………………………………………………………………….. ۲۱

تبیین های روان شناختی ……………………………………………………………………………………. ۲۴

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه کنترل اجتماعی ………………………………………………………………………………………. ۲۶

نظریه فشار…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه خنثی سازی …………………………………………………………………………………………… ۲۹

نظریه برچسب زنی ………………………………………………………………………………………….. ۳۰

نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی…………………………………………………. ۳۱

نظریه رادیکال بزهکاری …………………………………………………………………………………… ۳۱

نظریه های تلفیقی بزهکاری………………………………………………………………………………… ۳۲

نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر……………………………………………………………… ۳۳

جرم…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

انواع جرائم …………………………………………………………………………………………………… ۳۵

قتل ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۶

قتل های سریالی …………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف لغوی………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

تعریف اصطلاحی …………………………………………………………………………………………… ۴۰

ارکان قتل سریالی …………………………………………………………………………………………… ۴۲

انواع قتل های سریالی ………………………………………………………………………………………. ۴۴

ویژگی های قاتلان سریالی…………………………………………………………………………………. ۴۶

گونه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………….. ۵۰

انگیزه شناسی قتل های سریالی …………………………………………………………………………… ۵۳

ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی …………………………………………………………….. ۵۹

مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی ……………………………………………………………… ۶۱

مدل کنترل آسیب هیکی …………………………………………………………………………………… ۶۱

مدل انگیزش رسلر……………………………………………………………………………………………. ۶۲

مدل تلفیقی آریگو و پورسل ………………………………………………………………………………. ۶۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.