فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

مبانی نظری و پیشینه بررسی روند تغییرات دما و بارش

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ پیشینه تحقیق.. ۸

۲-۲٫ آب و هوا یا اقلیم چیست ؟. ۹

۲-۳٫ ماهیت تغییرات اقلیمی.. ۱۰

۲-۴٫ دلایل تغییر اقلیم. ۱۳

۲-۴-۱٫ دلایل طبیعی تغییر اقلیم. ۱۳

۲-۴-۲٫ دلایل انسانی تغییر اقلیم. ۱۳

۲-۵٫ انواع متغیرهای اقلیمی.. ۱۴

۲-۶٫ دما و بارش…. ۱۵

۲-۶-۱٫ دما ۱۵

۲-۶-۲٫ بارش…. ۲۵

۱٫ پیشینه تحقیق

در ادبیات اقلیم شناسی جهان مطالعات فراوانی پیرامون تغییرات اقلیم معاصر انجام شده است. غالب مطالعات با محوریت بررسی و تحلیل رفتار بلند مدت دما و بارش و تغییرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزایش متوسط دمای جهانی و منطقه ای صورت گرفته و روشهای آماری پارامتریک و، ناپارامتریک به ویژه روش من- کندال به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.

(لتنمایر و همکاران، ۱۹۹۴، نورث و کیم، ۱۹۹۵، کورتزال و همکاران، ۱۹۹۸، سلشی و زنک، ۲۰۰۴، پیکارتا و همکاران، ۲۰۰۴ زویرس و استورچ، ۲۰۰۴، ها و همکاران، ۲۰۰۵، تورکی و ارکن، ۲۰۰۵، میر و همکاران، ۲۰۰۶، ولف میر. (و مولر، ۲۰۰۶، اورلند و همکاران، ۲۰۰۶، دجانخ و همکاران، ۲۰۰۶ و ها و ها، ۲۰۰۶ مارنگو و کامارگو (۲۰۰۸) از بررسی سریهای بلندمدت دمای حداکثر و حداقل ایستگاههای جنوب برزیل به این نتیجه رسیدند که روند دمای حداقل افزایش شیب داشته اما روند دمای حداکثر دارای شیب ملایم بوده است. از جمله مطالعات داخلی در خصوص بررسی تغییر اقلیم به روشهای پارامتریک و ناپارامتریک کارهای کتیرایی بروجردی و همکاران (۱۳۸۴)، کوچکی و همکاران (۱۳۸۲)، طباطبایی و، (حسینی (۱۳۸۲)، رحیمزاده و همکاران (۱۳۸۳)، کاویانی و عساکره (۱۳۸۲)، زاهدی و همکاران (۱۳۸۶حجام و همکاران (۱۳۸۷) و. . . قابل ذکر است. دکتر علیجانی و همکاران، ۱۳۷۸، در پایان نامه ای تحت عنوان بررسی تغییرات اقلیمی در خصوص بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران تحقیق کرده دکتر کاویانی، در مقاله ای تحت عنوان سخنی درباره تغییرات اقلیمی قرن حاضر – در خصوص تغییرات اقلیمی صحبت کرده اند.

عزیزی و روشنی (۱۳۸۷) نیز پس از تحلیل دما و بارش ایستگاههای سواحل جنوب دریای خزر طی دوره ۴۰ ساله (۱۹۵۵-۱۹۹۴) به منظور بررسی وجود انحراف احتمالی و شناسایی تغییرات دادهها و نوع و زمان آن از روش من- کندال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. بعلاوه در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی را نشان میدهد. در این مقاله با توجه به اهمیت پدیده تغییر اقلیم و ارتباط تغییرات جهانی با تغییرات منطقه ای و محلی تلاش بر این است که رفتار سری زمانی عناصر اقلیمی بویژه تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه بندرانزلی مورد بررسی و تحلیل گردد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.