فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه بررسی جامعه شناختی جهت گیری های دینی دانشجویان

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱مقدمه………………………………………….. ۱۳

۲-۲مرور تحقیقات انجام شده………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱تحقیقات داخلی……………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۲تحقیقات خارجی …………………………………………….۱۹

۲-۲-۳نتیجه گیری از پیشینه تحقیق………………………….. ۲۰

۲-۳مبانی نظری………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱جهت­ گیری دینی…………………………………………… ۲۱

۲-۳-۱-۱جهت­ گیری­ های دینی از نظر آلپورت………………. ۲۱

۲-۳-۱-۲جهت­ گیری­ های دینی از نظر جان هیک……………….. ۲۲

۲-۳-۱-۳جهت­ گیری­ های دینی از نظر عبدالکریم سروش ……………….۲۳

۲-۳-۱-۴جهت ­گیری­ های دینی از نظر مصطفی ملکیان……….. ۲۵

۲-۳-۱-۵جهت ­گیری­ های دینی از نظر ماکس­ وبر………………………… ۲۸

۲-۳-۲گروه مرجع و جهت­ گیری دینی…………………………….. ۲۹

۱-۲-۳-۲کولی………………………………………………………… ۳۰

۲-۳-۲-۲تاموتسوشیبوتانی…………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۲-۳رابرت مرتن…………………………………………………….. ۳۲

۲-۳-۲-۴نتیجه گیری از نظریات گروه مرجع………………………۳۴

۲-۳-۳پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جهت­ گیری دینی………………….. ۳۵

۲-۳-۴ارتباطات جمعی و جهت ­گیری دینی……………………. ۳۷

۱-۴-۳-۲نظریه برجسته سازی…………………………………………… ۳۸

۲-۳-۴-۲نظریه کاشت…………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۴-۳نظریه شکاف آگاهی………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۴-۴نتیجه ­گیری از نظریات ارتباطات…………………… ۴۳

۲-۳-۵سرمایه اجتماعی و جهت­ گیری دینی……………………. ۴۴

۲-۳-۵-۱پیر بوردیو…………………………………………………… ۴۵

۲-۴چارچوب نظری…………………………………………………………. ۴۶

۲- ۵فرضیه های پژوهش……………………………………….. ۵۰

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.