فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی – رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی

مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی – رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۳۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ سرطان کودک…………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲٫ اضطراب بیمارستانی در کودکان……………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳٫ مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۱٫ عوامل موثر در واکنش های کودکان………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲٫ رویه های استرس زای تشخیص و درمان و نقش مداخلات رفتاری…………………………………… ۱۸

۲-۳-۴٫ عوارض جانبی درمان و مداخلات رفتاری…………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۵٫ تنظیم مجدد بعد از درمان و مداخلات رفتاری……………………………………………………………. ۲۱

۲-۴٫ بازی درمانی شناختی رفتاری……………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۴-۱٫ مروری بر شکل گیری CBPT…………………………………………………………………………….. 22

2-4-2. پیشنه های نظری برای CBPT……………………………………………………………………………… 25

2-4-3. فرایند ارزیابی کودک در بازی درمانی شناختی-رفتاری……………………………………………….. ۲۶

۲-۴-۴٫ مداخله در CBPT……………………………………………………………………………………………. 27

2-4-4-1. شرح برخی از فنون رفتاری و شناختی بهنگام مداخله……………………………………………….. ۲۷

۲-۵٫ پیشیه تجربی پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۵-۱٫ پژوهش های خارجی…………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۲٫ پژوهش ها در داخل کشور…………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۶٫ جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.