فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی اجتماعی و وفاداری مشتریان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۵۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه:………………………………………………………۱۲

۲-۲- بازاریابی و بازاریابی اجتماعی:…………………………………..۱۳

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم بازاریابی:……………………………………….۱۳

۲-۲- ۲- عوامل مؤثر بازاریابی:………………………………………………..۱۴

۲-۲-۳- فرآیند بازاریابی:………………………………………….۱۵

۲-۲-۴- مفاهیم اصلی بازاریابی:……………………………………….۱۵

۲-۲-۴-۱- نیاز، خواسته و تقاضای مشتری:…………………….۱۵

۲-۲-۴-۲- داد و ستد و ارتباطات:…………………………………..۱۶

۲-۲-۴-۳- بازارها:……………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۵- اهداف بازاریابی:……………………………………………………۱۷

۲-۲-۶- بازاریابی اجتماعی:……………………………………..۱۷

۲-۲-۶-۱-سیر تحولات بازاریابی اجتماعی:…………………………۱۷

۲-۲-۶-۲- تعریف بازاریابی اجتماعی:…………………………………..۱۸

۲-۲-۶-۳- مفهوم بازاریابی اجتماعی:..……………………………..۱۹

۲-۲-۶-۴- ماهیت بازاریابی اجتماعی:………………………………..۲۰

۲-۲-۶-۵- ابعاد بازاریابی اجتماعی:……………………………………….۲۱

۲-۲-۶-۶ مفاهیم کلید دیدگاه بازاریابی اجتماعی:………………۲۲

۲-۲-۶-۷- چه کسانی بازاریابی اجتماعی را به کار می گیرند:…………۲۳

۲-۲-۶-۸- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی:………۲۴

۲-۲-۶-۹- ده نکته کلیدی در بازاریابی اجتماعی:…………………۲۵

۲-۲-۶-۱۰- بازاریابی اجتماعی راهبردی:………………………..۲۷

۲-۲-۶-۱۱- آمیزه بازار یابی اجتماعی:..………………………………….۳۰

۲-۲-۶-۱۲- پنج نیروی مدل بازاریابی اجتماعی:………………..۳۲

۲-۲-۶-۱۳- مراحل انجام یک بازاریابی اجتماعی:……………………….۳۲

۲-۲-۶-۱۴ مدل بازاریابی اجتماعی:…………………………………..۳۳

۲-۲-۶-۱۵- محدودیت های بازاریابی اجتماعی:………………..۳۶

۲-۳- وفاداری مشتری:………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۱- تعریف مشتری:…………………………………………………۳۹

۲-۳-۲- اهمیت مشتری:…………………………………………………….۳۹

۲-۳-۳- صدای مشتری:…………………………………………………….۴۰

۲-۳-۴- تعریف رضایت مشتری:……………………………………………۴۰

۲-۳-۵- انواع مشتری از نظر رضایت:……………………………….۴۱

۲-۳-۶- تعریف وفاداری مشتری:…………………………………………..۴۲

۲-۳-۷- مشتری وفادار:……………………………………………………..۴۳

۲-۳-۸- انواع وفاداری:………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۹-عوامل مؤثر بر وفاداری:……………………………………….۴۵

۲-۳-۱۰- مزایای وفادار سازی مشتری:…………………………………..۴۶

۲-۳-۱۱- رابطه وفاداری، رضایت مشتری و سود آوری:…………..۴۶

۲-۳-۱۲- وفاداری خدمت:……………………………………….۴۷

۲-۳-۱۳- وفادار سازی مشتریان بانک:………………………………۴۸

۲-۳-۱۴- نمونه های از بانک های موفق دنیا در جذب مشتریان وفادار:….۵۰

۲-۴- بیشینه تحقیقات انجام شده:…………………………………………۵۱

۲-۴-۱- تحقیقات خارجی:……………………………………………………۵۱

۲-۴-۲- تحقیقات داخلی:………………………………………………….۵۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.