فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه الگوهای مکان یابی ایستگاهای مترو شهری

مبانی نظری و پیشینه الگوهای مکان یابی ایستگاهای مترو شهری

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳٫۳۰۵ مگا بایت
تعداد صفحات۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۲-۲-۱- تعریف سیستم حمل و نقل شهری……………………………………………………………………………………………۹

۲-۲- ۲- انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری………………………………………………………………………۱۰

الف) مترو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

ب) قطار سبک شهری………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰

ج) منوریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

د) تراموا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ه) اتوبوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲

و) تاکسی و خودروهای شخصی………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲-۳- تعریف پایانه ها و ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری………………………………………………………….۱۳

الف) مشخصات پایانه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

ب) عوامل ساخت پایانه ها………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۴- انواع پایانه ها ازنظر مقیاس…………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۵- انواع پایانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۶- عملکرد پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۷- وظایف پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۸- مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن…………………………………………………………………..۱۷

الف) فضای تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

ب) فضاهای فرصت یا مکث……………………………………………………………………………………………………………….۱۹

ج) فضاهای حرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۲-۹- مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن………………………………………………………………………………۲۱

۲-۳- رویکردهای نظری……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳- دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری………………………………………………………………………………۲۴

۲-۳-۱- نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه ۱۹۱۰ ………………………………………………………………………۲۴

۲-۳-۲- نظریه های حمل و نقل شهری از ۱۹۲۰ تا ۱۹۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۶

۲-۳-۳- نظریه های حمل و نقل شهری از ۱۹۸۰ تا کنون………………………………………………………………..۲۸

۲-۴- مدل ها و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۱- بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی…………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۲- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۳- سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………..۳۱

۲-۵- مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۵-۱- معیارهای مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۵-۲- مکانیابی ایستگاه های مترو………………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۵-۳- انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ……………………………………………………………………………….۳۵

الف) ایستگا ه های انتهایی……………………………………………………………………………………………………………….۳۵

ب) ایستگاه های اجباری………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

ج) ایستگاه های میانی……………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۶- اصول و برنامه ریزی درونی پایانه……………………………………………………………………………………………… ۳۶

الف) اصل جامعیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ب) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و همجواری درونی……………………………………………………………….۳۶

ج) اصل ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

د) اصل امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

ه) اصل دسترسی آسان…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

و) اصل تمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

ی) خوانایی فضاهای پایانه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف………………………………………………………………………………۳۶

۲-۷- تجارب جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۷-۱- معرفی پروژه های موفق مترو در جهان……………………………………………………………………………………۳۷

الف) متروی کوپنهاگ…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

ب) متروی برلین………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

پ) ام تی آر هنگ کنگ چین…………………………………………………………………………………………………………..۳۸

ث) متروی نیویورک آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………۳۹

ج) متروی پاریس پاریس – فرانسه…………………………………………………………………………………………………….۴۰

م) متروی لندن – انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………۴۱

ن) متروی مسکو – روسیه………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

و)متروی دبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

ه) ایستگاه های مختلف استکهلم سوئد …………………………………………………………………………………………..۴۴

ی) ایستگاه بلوار فورموسا ـ کائوسیونگ، تایوان……………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۷-۲- ابعاد اجتماعی در تجارب جهانی موفق………………………………………………………………………………………۴۶

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۱- مقدمه:

حرکت، عامل اصلی پویایی زندگی شهری و تداوم بخش کلیه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سطح شهرها است. همچنین، حمل و نقل و زیرساخت های مرتبط با آن هم به صورت مستقیم و هم با واسطه بر توسعه کالبدی شهرها اثرگذار هستند.” حمل و نقل به راستی سازنده و شکننده شهرها می باشد ” (clark 1957 240). مساله جابجایی افراد و کالاها همواره به عنوان یک مساله اساسی در شهرها مطرح بوده و نوآوری ها و سرمایه گذاریهای فراوانی در این راه انجام پذیرفته است اما بویژه پس از گسترش تولید و استفاده از وسایل نقلیه موتوری، به یکباره تحولاتی بنیادین هم در سرعت و هم گستردگی امکان ترابری در شهرها پدید آمد که به نوبه خود در تغییر ساختار شهرها و تمرکز جمعیت در آنها نقشی بسزا ایفا نمود.

همچنین، در آستانه هزاره سوم و با پیشرفت شتابنده فناوری ها و گسترش انواع وسایل ارتباطاتی بر دامنه تقاضای عمومی جهت جابجایی در شهرها افزوده شده است . در عین حال که با افزایش شهرنشینی و در نتیجه بالا رفتن ارزش زمین های درون شهرها، اختصاص سطوح کمتری به تسهیلات حمل و نقلی امکان پذیر گردیده و از این رو ضرورت اتخاذ راهکارهایی جدید جهت ترابری شهری بیش از پیش آشکار گردیده است.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.